Nyheter

Nordisk møte 2023

3/12/2023

Hvert år samles punktskriftutvalgene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til nordisk møte om punktskrift. I år har vi gått sammen om å formulere en felles uttalelse om punktskriftens uvurderlige betydning for oss som ikke ser. Uttalelsen blir publisert på de nordiske punktskriftutvalgenes nettsider og sendes Nordisk råd. Les uttalelsen her

Statement from the Nordic Braille Committee

3/12/2023

The Importance of Braille Statement from the Nordic Braille Committee The Nordic Braille Committee is a collaboration between the Braille councils of Finland, Norway, Sweden, Denmark and Iceland. On October the 25th and 26th, we gathered in Reykjavik for our annual meeting in the Nordic Braille Committee. At the meeting, we shared news from each […]

Lenke til strømming av årets punktskriftkonferanse

15/11/2023

Den nasjonal punktskriftkonferansen med det viktige temaet «å lese punktskrift effektivt» kan du også følge digitalt fra torsdag 16. november fra kl. 10.30. Du kommer til den digitale strømmingen av konferansen ved å trykke på denne lenken.   Dersom du ønsker å sende inn spørsmål eller tilbakemeldinger, gjør gjerne det til adressen: smartja [krøllalfa] smartja […]

Program til nasjonal punktskriftkonferanse torsdag 16. november 2023

6/11/2023

Å lese punktskrift effektivt Nasjonal punktskriftkonferanse 2023 Program 10:30​Åpning – Nina Tveter, leder, Offentlig utvalg for punktskrift (OUP). 10:35 «La meg få dele erfaringer og tanker om leseopplæring med deg.» Oliv Klingenberg, doktor i synspedagogikk og tidligere seniorrådgiver i Statped. 11:35​Pause 11:45​«Hvordan vi oppfatter punktskrifttegnene – tre strategier for gjenkjenning.» Torø Graven, doktor i synspedagogikk, […]

Punktskriftkonferanse 16. november 2023

19/10/2023

Vil du vite mer om gode teknikker for lesing av punktskrift? Da er konferansen vi i Offentlig utvalg for punktskrift skal arrangere 16. november i år, noe for deg. Her vil teknikker for lesing både på papir og leselist bli belyst av så vel fagfolk som av punktskriftbrukere selv, og det vil bli rikelig anledning […]

Oversikt over opplæringsmateriell i punktskrift for voksne

4/06/2023

OUP har laget en kortfattet sammenstilling av opplæringsverk som gir innføring i punktskrift, rettet mot ungdom og voksne. Noen av verkene er tilrettelagt for selvstudium med medfølgende lydbok, men generelt anbefales undervisning av lærer. OUP ønsker å understreke at vi ikke har gjort en vurdering av innholdet i hvert enkelt læreverk. Dette er en oversikt […]

Program til nasjonal punktskriftskonferanse onsdag 19. oktober 2022

5/10/2022

Tid: Kl.12:00 – 17:30 Tema: å lære punktskrift som voksen Klikk her for å lese hele invitasjonen. Program: 12:00 Åpning. – Nina Tveter, OUP. 12:05 Historisk overblikk. – Arne Tømta. – synspedagog og tidligere undervisningsleder, Hurdal syn- og mestringssenter. 12:30 Statpeds rolle i punktskriftopplæringen for personer som mister synet i voksen alder. – Sissel Torgersen, […]

Nasjonal punktskriftkonferanse onsdag 19. oktober 2022

25/08/2022

Tema: Å lære punktskrift som voksen Dato: 19. oktober 2022 Tid: 12.00-17.30 Sted: Store auditorium i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110 Påmeldingsfrist: 5. oktober 2022 Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, vil også i år arrangere nasjonal punktskriftkonferanse. Det blir innledninger om tilbudene fra Statped, Oslo voksenopplæring, Norges Blindeforbund, … samt fra voksne som har benyttet […]

Nasjonal punktskriftkonferanse – Om unges bruk av punktskrift

22/10/2021

Det er tid for den årlige nasjonale punktskriftkonferansen. Lørdag 20. november mellom kl.11:00 og 16:00 skjer det noe spennende på punktskriftfronten! Da skal det nemlig settes fullt fokus på unges bruk av punktskrift. Alle innlederne er selv unge punktskriftbrukere, og vil både snakke om hvordan de bruker punktskrift og opplæringssituasjonen de er i eller nettopp […]

Digital Tactile Reading 29. og 30. april 2021

9/01/2021

Den internasjonale konferansen Tactile Reading, en viktig konferanse for alle som er opptatt av punktskrift, arrangeres i år torsdag 29. og fredag 30. april 2021! Denne gangen blir det et heldigitalt arrangement. Dagen før, onsdag 28. april, blir det en pre-konferanse, også den arrangeres digitalt, og den blir gratis! Deltakeravgift for hovedkonferansen er 720 kr. […]

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020

28/09/2020

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020 ble avholdt 18. september i Nasjonalbibliotekets store auditorium. Hovedemnet var «Standarder for norsk punktskrift». Lenke til opptak av konferansen. Program: 1030-1045 Hva og hvem er OUP v/Nina Tveter og Oddvar Øyan 1045-1130 Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir v/Nina Tveter, Otto Prytz og Pilar Menendéz-Pérez 1130-1140 Pause 1140-1230 Veileder for tilrettelegging […]

Ny utvalgsperiode er påbegynt i OUP

11/06/2020

Den 1. mai 2020 ble den nye perioden på fire år for OUP påbegynt og noen endringer i sammensetningen av utvalget ble da gjort. Vi ønsker særlig å takke Olav Vik, Arne Kyrkjøebø og Mona Ulman for innsats i hhv. fire, fire og åtte år i utvalget. OUPs arbeid videreføres av Nina Tveter som nå […]

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk

20/03/2019

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere flere store bokstaver som følger etter hverandre i matematiske uttrykk på samme måte som i litterær punktskrift med to ganger punkt 6 foran. Eksempler: Linjestykket AB er 4 cm. ⠠⠇⠊⠝⠚⠑⠎⠞⠽⠅⠅⠑⠞⠀⠠⠠⠁⠃⠀⠑⠗⠀⠼⠙⠀⠉⠍⠄ Trekanten DEF er en likebeint trekant. ⠠⠞⠗⠑⠅⠁⠝⠞⠑⠝⠀⠠⠠⠙⠑⠋⠀⠑⠗⠀⠑⠝⠀⠇⠊⠅⠑⠃⠑⠊⠝⠞⠀⠞⠗⠑⠅⠁⠝⠞⠄ […]

Markering av romertall

20/03/2019

Markering av romertall OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere romertall som de bokstavene de er i visuell skrift. Det betyr at romertall med små bokstaver ikke skal ha noen markering foran. Romertall med store bokstaver skal markeres med en gang punkt 6 foran en stor bokstav og to ganger punkt 6 […]

Nordisk møte 2018

27/01/2019

Nordisk møte mellom punktskriftutvalgene i Norge, Sverige, Danmark og Finland ble avholdt 18. – 19. oktober 2018. Konferansen gikk for det meste på engelsk. Under er programmet og lenke til en del av presentasjonene. Nordic Braille Meeting 18th – 19th October 2018 Scandic hotel, Solli, Oslo Parkveien 68 Programme: Thursday 18th of October: 14.00: Welcome […]

Tegn for tilretteleggerens kommentar

30/01/2018

OUP har godkjent tegn for tilretteleggerens kommentar Det har ikke vært et slikt tegn i norsk punktskrift, men nå har OUP vedtatt et slikt tegn etter forslag fra Otto Prytz. Tegn foran kommentaren: ⠰⠄ punkt 56-3 Tegn etter kommentaren: ⠠⠆ punkt 6-23 Tegnene likner parenteser som er flyttet en halv celle. Dette tegnet kan brukes som […]

Punktbibelen – en milepæl for norsk punktskrift

9/11/2017

Av Magne Bjørndal, prosjektleder Når den nyeste norske bibeloversettelsen nå finnes i punktskrift, representerer det en nyvinning i produksjonen av blindeskrift her i landet. Den kom samtidig på bokmål og nynorsk, og en kan velge å få den i fullskrift, eller i en av de tre kortskriftsvariantene. Bibelen finnes altså i åtte ulike versjoner. Dette […]

Hvordan kan vi sikre nødvendig spesialisert kompetanse innen punktskrift?

10/02/2017

– Tanker om å etablere et nordisk forskningsmiljø for taktil lesing av Astrid Kristin Vik i samarbeid med Offentlig utvalg for punktskrift (OUP). Utdrag fra innlegg på nordisk møte med tema «Impact of digitalization on tactile reading», Stockholm: 10.11.2016. Bakgrunn Målet med innlegget er å starte en debatt om hvordan de nordiske offentlige punktskriftutvalgene sammen […]

Layout i elektronisk punktskrift

7/12/2016

Presentasjon av et forprosjekt, holdt på nordisk møte i Stockholm 10. november 2016 v/Lars Bjørndal Layout in electronic braille, a preliminary work As mentioned in last year’s annual presentation, OUP has worked on a project with the goal to produce a manual/guide about layout in braille. The project is called «layout in braille on paper […]

Screen readers as a motivating source to braille literacy

6/12/2016

Innlegg av Nina Tveter ved Nordisk punktskriftmøte 2015 As the headline says, what I’m going to talk about today, is screen readers as a motivating source to braille literacy. I’m not going to deal with the technical aspects. I’ll concentrate here on the practical use. As far as I know, no research has been done […]