Nyheter

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020, program og livestream

14/09/2020

Nasjonalbibliotekets store auditorium Oslo 18. september 2020 kl. 1030-1530 Standarder for norsk punktskrift Lenke til livestream Program: 1030-1045 Hva og hvem er OUP v/Nina Tveter og Oddvar Øyan 1045-1130 Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir v/Nina Tveter, Otto Prytz og Pilar Menendéz-Pérez 1130-1140 Pause 1140-1230 Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir v/Nina Tveter, […]

Velkommen til Nasjonalbiblioteket

21/08/2020

I henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern i forbindelse med covid-19 har Nasjonalbiblioteket høsten 2020 et begrenset antall publikummere per arrangement. Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, eller personer som er i karantene eller isolasjon, bes om å holde seg hjemme. Vi gleder oss til å ta imot dere. Publikum vil bli […]

Invitasjon til nasjonal punktskriftkonferanse september 2020

16/07/2020

Også i 2020 blir det nasjonal punktskriftkonferanse i Oslo. Tema i år er Offentlig utvalg for punktskrift, OUP. Hvem er OUP og hva gjør OUP? Tid: fredag 18. september kl. 10.00–16.00. Sted: Nasjonalbibliotekets store auditorium, Henrik Ibsensgt. 110. Arrangør: Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB. Av programmet nevnes: […]

Ny utvalgsperiode er påbegynt i OUP

11/06/2020

Den 1. mai 2020 ble den nye perioden på fire år for OUP påbegynt og noen endringer i sammensetningen av utvalget ble da gjort. Vi ønsker særlig å takke Olav Vik, Arne Kyrkjøebø og Mona Ulman for innsats i hhv. fire, fire og åtte år i utvalget. OUPs arbeid videreføres av Nina Tveter som nå […]

Tactile Reading 2021

23/01/2020

29. og 30. april 2021 vil den internasjonale konferansen Tactile Reading bli arrangert på hotellet The Hub sentralt i Oslo. Konferansen er en videreføring av Tactile Reading 2017, som fant sted i Stockholm med mer enn 300 deltakere fra 28 ulike land. Konferansen vil presentere forskning og praksis om tidlig innsats og punktskrift, taktil grafikk, […]

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk

20/03/2019

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere flere store bokstaver som følger etter hverandre i matematiske uttrykk på samme måte som i litterær punktskrift med to ganger punkt 6 foran. Eksempler: Linjestykket AB er 4 cm. ⠠⠇⠊⠝⠚⠑⠎⠞⠽⠅⠅⠑⠞⠀⠠⠠⠁⠃⠀⠑⠗⠀⠼⠙⠀⠉⠍⠄ Trekanten DEF er en likebeint trekant. ⠠⠞⠗⠑⠅⠁⠝⠞⠑⠝⠀⠠⠠⠙⠑⠋⠀⠑⠗⠀⠑⠝⠀⠇⠊⠅⠑⠃⠑⠊⠝⠞⠀⠞⠗⠑⠅⠁⠝⠞⠄ […]

Markering av romertall

20/03/2019

Markering av romertall OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere romertall som de bokstavene de er i visuell skrift. Det betyr at romertall med små bokstaver ikke skal ha noen markering foran. Romertall med store bokstaver skal markeres med en gang punkt 6 foran en stor bokstav og to ganger punkt 6 […]

Nordisk møte 2018

27/01/2019

Nordisk møte mellom punktskriftutvalgene i Norge, Sverige, Danmark og Finland ble avholdt 18. – 19. oktober 2018. Konferansen gikk for det meste på engelsk. Under er programmet og lenke til en del av presentasjonene. Nordic Braille Meeting 18th – 19th October 2018 Scandic hotel, Solli, Oslo Parkveien 68 Programme: Thursday 18th of October: 14.00: Welcome […]

Tegn for tilretteleggerens kommentar

30/01/2018

OUP har godkjent tegn for tilretteleggerens kommentar Det har ikke vært et slikt tegn i norsk punktskrift, men nå har OUP vedtatt et slikt tegn etter forslag fra Otto Prytz. Tegn foran kommentaren: ⠰⠄ punkt 56-3 Tegn etter kommentaren: ⠠⠆ punkt 6-23 Tegnene likner parenteser som er flyttet en halv celle. Dette tegnet kan brukes som […]

Punktbibelen – en milepæl for norsk punktskrift

9/11/2017

Av Magne Bjørndal, prosjektleder Når den nyeste norske bibeloversettelsen nå finnes i punktskrift, representerer det en nyvinning i produksjonen av blindeskrift her i landet. Den kom samtidig på bokmål og nynorsk, og en kan velge å få den i fullskrift, eller i en av de tre kortskriftsvariantene. Bibelen finnes altså i åtte ulike versjoner. Dette […]

Hvordan kan vi sikre nødvendig spesialisert kompetanse innen punktskrift?

10/02/2017

– Tanker om å etablere et nordisk forskningsmiljø for taktil lesing av Astrid Kristin Vik i samarbeid med Offentlig utvalg for punktskrift (OUP). Utdrag fra innlegg på nordisk møte med tema «Impact of digitalization on tactile reading», Stockholm: 10.11.2016. Bakgrunn Målet med innlegget er å starte en debatt om hvordan de nordiske offentlige punktskriftutvalgene sammen […]

Layout i elektronisk punktskrift

7/12/2016

Presentasjon av et forprosjekt, holdt på nordisk møte i Stockholm 10. november 2016 v/Lars Bjørndal Layout in electronic braille, a preliminary work As mentioned in last year’s annual presentation, OUP has worked on a project with the goal to produce a manual/guide about layout in braille. The project is called «layout in braille on paper […]

Screen readers as a motivating source to braille literacy

6/12/2016

Innlegg av Nina Tveter ved Nordisk punktskriftmøte 2015 As the headline says, what I’m going to talk about today, is screen readers as a motivating source to braille literacy. I’m not going to deal with the technical aspects. I’ll concentrate here on the practical use. As far as I know, no research has been done […]

Krav til punktskrift i elektronisk layout (strukturert punktskrift)

14/11/2013

Innlegg av Otto Prytz ved Nordisk punktskriftmøte 2013 Fra layout-messig synspunkt er det to hovedforskjeller mellom punktskrift på papir og elektronisk punktskrift: 1. Punktskrift på papir er todimensjonal, og leseren kan, ved å orientere seg på en side, få et inntrykk av hvordan teksten er strukturert. Med dagens teknologi vises elektronisk punktskrift endimensjonalt. Et stort […]

OUPs historie

17/06/2012

Bearbeidet versjon av et innlegg holdt på overlappingsmøtet mellom det gamle og det nye Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) 6. juni 2012 Når en skal gi en historisk framstilling, kan det være vanskelig å bestemme seg for hvor en skal begynne. Jeg velger å begynne i 1990, da Norges Blindeforbund (NBF) arrangerte en viktig punktskriftkonferanse. […]

Ny punkttabell for JAWS

9/05/2011

OUP har satt seg som mål å kunne tilby oppdaterte punkttabeller for skjermtolkerne. Her finner du en oppdatert punkttabell for JAWS. Det er rettet feil i russiske bokstaver og føyd til noen aksentuerte bokstaver i esperanto. Last ned fila og legg den inn på JAWS-mappa di der .JBT-fiilene finnes. Ta den i bruk ved å […]