Artikkelinnhold

Ny utvalgsperiode er påbegynt i OUP

11. juni 2020 Forfatter: Lise

Den 1. mai 2020 ble den nye perioden på fire år for OUP påbegynt og noen endringer i sammensetningen av utvalget ble da gjort. Vi ønsker særlig å takke Olav Vik, Arne Kyrkjøebø og Mona Ulman for innsats i hhv. fire, fire og åtte år i utvalget. OUPs arbeid videreføres av Nina Tveter som nå har byttet plass med Oddvar Øyan og fungerer nå som utvalgets leder. Oddvar har overtatt Ninas plass som hennes personlige vara. Andre som vi er glade for at fortsetter i utvalget, er Astrid Kristin Vik som nestleder, Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem, Pilar M. Péres og Hans Anton Ålien.

Med oss inn som ny og frisk pust inn i det viktige arbeidet for å fremme og videreutvikle punktskriften, har vi fått med oss Lise Bakkan, Ida Sødahl Utne og Kari Rudjord. Velkommen skal dere være.

Den komplette sammensetningen er nå som følger:

  • Nina Tveter, leder
  • Astrid Kristin Vik, nestleder
  • Lars Bjørndal, medlem
  • Lise Bakkan, medlem
  • Rolf Arne Mellem, medlem
  • Oddvar Øyan, varamedlem for Tveter
  • Ida Sødahl Utne, varamedlem for Vik
  • Kari Rudjord, varamedlem for Bjørndal
  • Pilar M. Péres, varamedlem for Bakkan
  • Hans Anton Ålien, varamedlem for Mellem

Du kan lese om utvalgets mandat her.

OUP hadde sitt første utvalgsmøte tirsdag 9. juni 2020 som skriver seg inn i historien da det var det første møtet i OUP som er avholdt digitalt.