Artikkelinnhold

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020 ble avholdt 18. september i Nasjonalbibliotekets store auditorium. Hovedemnet var «Standarder for norsk punktskrift».

Lenke til opptak av konferansen.

Program:

 • 1030-1045 Hva og hvem er OUP v/Nina Tveter og Oddvar Øyan
 • 1045-1130 Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir v/Nina Tveter, Otto Prytz og Pilar Menendéz-Pérez
 • 1130-1140 Pause
 • 1140-1230 Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir v/Nina Tveter, Otto Prytz og Pilar Menendéz-Pérez
 • 1230-1330 Lunsj
 • 1330-1400 Håndbok i litterær punktskrift (revidert 2019), KS04 Kortskrift v/Liv Kristin Saur
 • 1400-1410 Pause
 • 1410-1440 Standard for matematikk, Standard for kjemi, fysikk og biologi,
  Norsk standard for 8-punkt v/Oddvar Øyan
 • 1440-1450 Pause
 • 1450-1500 Tactile Reading 2021 v/Lars Bjørndal
 • 1500-1530 Spørsmål fra salen, oppsummering og avslutning v/Nina Tveter