Standarder

Denne siden er under konstruksjon.

Punktskrift/blindeskrift

I dag bruker vi bare begrepet punkskrift. Begrepet blindeskrift har tradisjonelt hatt samme betydning i Norge. når det i standardene her brukes blindeskrift, skal det forstås som punktskrift.

Håndbok i litterær punktskrift

Håndboken på web
Håndbok nedlastbare versjoner

Kortskrift i norsk punktskrift

  Kortskrift i norsk punktskrift - KS04 - Word-format (241,0 KiB, 6 995 treff)

Norsk standard for 8-punkt

  8-punkt-no-2007-10 (344,5 KiB, 205 treff)

Standard for kjemi, fysikk og biologi

Standard for sjakk

Standard for matematikk

Norsk standard for matematikknotasjon i 6-punkts blindeskrift ble godkjent i 2003. Standarden viser tegn for matematikk fra et grunnleggende nivå til bruk på universitetsnivå. Heftet gir først en oversikt over de enkelte tegns punktrepresentasjon. Deretter blir det vist eksempler på bruk av tegnene. Videre kommer regler for bruk av tegnene samt regler for danning av nye tegn som ikke er omtalt i heftet. Til slutt er det tatt med en lesetabell over tegnene.

Matematikkstandarden på web
Matematikk nedlastbare versjoner