Artikkelinnhold

Digital Tactile Reading 29. og 30. april 2021

Den internasjonale konferansen Tactile Reading, en viktig konferanse for alle som er opptatt av punktskrift, arrangeres i år torsdag 29. og fredag 30. april 2021! Denne gangen blir det et heldigitalt arrangement. Dagen før, onsdag 28. april, blir det en pre-konferanse, også den arrangeres digitalt, og den blir gratis! Deltakeravgift for hovedkonferansen er 720 kr.

Blant temaene på Tactile Reading vil du finne punktskrift, 3D og grafikk og teknologi innen områdene:

  • universell utforming
  • tidlig innsats
  • punktskrift og lesing for barn og voksne

Programmet vil bestå av spennende plenumsforelesninger, 35 parallellsesjoner og en utstilling for hjelpemiddelleverandører og -produsenter. En digital utstilling har naturligvis sine begrensninger. Men vi har bedt utstillerne om å spille inn korte videoer som demonstrerer og forklarer produktene, og håper på den måten å gi deltakerne en god erstatning for en vanlig utstilling.

Konferansen er en videreføring av Tactile Reading 2017, som fant sted i Stockholm med mer enn 300 deltakere fra 28 ulike land.

Etter initiativ fra OUP har Statped tatt på seg hovedansvaret for konferansen, som arrangeres i samarbeid med Norges Blindeforbund, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og med de svenske initiativtakerne til den første Tactile Reading-konferansen.

Gå til hjemmesiden for konferansen, www.tactilereading.org, for å få mer informasjon. Vi gjør oppmerksom på at alt på konferansen vil foregå på engelsk.