Forfatter: <span class="vcard">Nina Tveter</span>

Nordisk møte 2023

3/12/2023

Hvert år samles punktskriftutvalgene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til nordisk møte om punktskrift. I år har vi gått sammen om å formulere en felles uttalelse om punktskriftens uvurderlige betydning for oss som ikke ser. Uttalelsen blir publisert på de nordiske punktskriftutvalgenes nettsider og sendes Nordisk råd.

Read more on Nordisk møte 2023…

Statement from the Nordic Braille Committee

3/12/2023

The Importance of Braille

Statement from the Nordic Braille Committee

The Nordic Braille Committee is a collaboration between the Braille councils of Finland, Norway, Sweden, Denmark and Iceland.

On October the 25th and 26th, we gathered in Reykjavik for our annual meeting in the Nordic Braille Committee. At the meeting, we shared news from each country and enjoyed presentations about Braille and mathematics, revision of the Danish Braille code, the bumpy path to make good Braille music on paper, the development of a multi-lined Braille display intended for images and a presentation manifesting the usability and necessity of Braille for blind people in all aspects of life. All of this together resulted in a wish to communicate the need for Braille as we do below.

Read more on Statement from the Nordic Braille Committee…

Oversikt over opplæringsmateriell i punktskrift for voksne

4/06/2023

OUP har laget en kortfattet sammenstilling av opplæringsverk som gir innføring i punktskrift, rettet mot ungdom og voksne. Noen av verkene er tilrettelagt for selvstudium med medfølgende lydbok, men generelt anbefales undervisning av lærer.
OUP ønsker å understreke at vi ikke har gjort en vurdering av innholdet i hvert enkelt læreverk. Dette er en oversikt over eksisterende verk som OUP har kjennskap til.

Read more on Oversikt over opplæringsmateriell i punktskrift for voksne…

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk

20/03/2019

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk

OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere flere store bokstaver som følger etter hverandre i matematiske uttrykk på samme måte som i litterær punktskrift med to ganger punkt 6 foran.

Read more on Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk…

Markering av romertall

20/03/2019

Markering av romertall

OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere romertall som de bokstavene de er i visuell skrift. Det betyr at romertall med små bokstaver ikke skal ha noen markering foran. Romertall med store bokstaver skal markeres med en gang punkt 6 foran en stor bokstav og to ganger punkt 6 foran flere store bokstaver.

Read more on Markering av romertall…

Nordisk møte 2018

27/01/2019

Nordisk møte mellom punktskriftutvalgene i Norge, Sverige, Danmark og Finland ble avholdt 18. – 19. oktober 2018. Konferansen gikk for det meste på engelsk. Under er programmet og lenke til en del av presentasjonene.

Read more on Nordisk møte 2018…

Tegn for tilretteleggerens kommentar

30/01/2018

OUP har godkjent tegn for tilretteleggerens kommentar

Det har ikke vært et slikt tegn i norsk punktskrift, men nå har OUP vedtatt et slikt tegn etter forslag fra Otto Prytz.

Tegn foran kommentaren: ⠰⠄ punkt 56-3
Tegn etter kommentaren: ⠠⠆ punkt 6-23

Read more on Tegn for tilretteleggerens kommentar…

Punktbibelen – en milepæl for norsk punktskrift

9/11/2017

Av Magne Bjørndal, prosjektleder

Når den nyeste norske bibeloversettelsen nå finnes i punktskrift, representerer det en nyvinning i produksjonen av blindeskrift her i landet. Den kom samtidig på bokmål og nynorsk, og en kan velge å få den i fullskrift, eller i en av de tre kortskriftsvariantene.

Read more on Punktbibelen – en milepæl for norsk punktskrift…

Layout i elektronisk punktskrift

7/12/2016

Presentasjon av et forprosjekt, holdt på nordisk møte i Stockholm 10.
november 2016

v/Lars Bjørndal

Layout in electronic braille, a preliminary work

As mentioned in last year’s annual presentation, OUP has worked on a project with the goal to produce a manual/guide about layout in braille. The project is called «layout in braille on paper and on braille display». Before we started on this «main project», we thought we could more or less make two manuals in parallel: one for braille on paper and one for electronic braille. So in the manuals, when e.g. describing how to create a heading on a specific level, we could describe this in both manuals.

Read more on Layout i elektronisk punktskrift…

Screen readers as a motivating source to braille literacy

6/12/2016

Innlegg av Nina Tveter ved Nordisk punktskriftmøte 2015

As the headline says, what I’m going to talk about today, is screen readers as a motivating source to braille literacy. I’m not going to deal with the technical aspects. I’ll concentrate here on the practical use. As far as I know, no research has been done yet to describe how screen readers affect the use of braille. Therefor, what I’ll present here is my own observations, experiences and thoughts. Naturally, you’re free to disagree to what I’m saying, and I hope this contribution will be a starting point for a good debate about this issue.

Read more on Screen readers as a motivating source to braille literacy…