Referat nr. 5, 2021

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli, 0204 OSLO
Mobil 922 92 837
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

REFERAT 05/21

MØTE 13.10.21

Sted

Møtet ble avviklet på Teams

Tid

10.00—12.00

Til stede
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær         Liv Kristin Saur

Forfall
Kari Rudjord

 

Sak 47/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:
Sak 47/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 48/21 Referat 04/21
Sak 49/21 Regnskapsrapport september 2021 med revidert budsjett 2021
Sak 50/21 Nordisk møte 2021 Jf. sak 36/21
Sak 51/21 Nasjonal punktskriftkonferanse 2021 Jf. sak 37/21
Sak 52/21 Honorering av arbeidsgrupper Jf. sak 45/21 a)
Sak 53/21 Notat til NLB vedr. punktskriftproduksjon Jf. sak 40/21
Sak 54/21 Oppfølgingssaker

 

Sak 48/21 Referat 04/21

Referat 04/21 fra møte 08.09.21 ble godkjent ved omsening 1. oktober 2021.

 

Sak 49/21  Regnskapsrapport september 2021 med revidert budsjett 2021

Regnskapsraport tatt til orientering. Revidert budsjett for 2021 ble godkjent.

Under punktet kjøp av fremmede tjenester i budsjettet, foreslo utvalgssekretæren at det trykkes opp en ny versjon av Håndbok i litterær punktskrift, visuell skrift. Fra Norges Blindeforbunds trykkeri er det mottatt tilbud på opptrykk og innbinding av 50 eksemplarer på i underkant av kr 14 000. I tillegg ble det vedtatt at OUP går til innkjøp av konverteringsprogrammet Duxbury.

 

Sak 50/21 Nordisk møte 2021 Jf. sak 36/21

7 personer fra OUP deltar på nrdisk møte i Danmark 28.–29. oktober.

Punkter som skal med i Ninas Annual report, ble diskutert.

 

Sak 51/21 Nasjonal punktskriftkonferanse 2021 Jf. sak 37/21

Til møtet forelå utkast til program for Nasjonal punktskriftkonferanse 20.11. Det er 6 innledere til konferansen. Program og informasjon om påmelding legges ut på OUPs nettside, NBfUs nettside, samt i Facebook-gruppa Norsk punktskrift.

 

Sak 52/21 Honorering av arbeidsgrupper Jf. sak 45/21 a)

På forrige møte ble Nina bedt om å undersøke hvilke regler som gjelder for honorering av offentlige utvalg og arbeidsgrupper. Nina rapporterte følgende: Retningslinjene for honorering, er å finne i statens Personalhåndbok, kap. 10 der det står om statlige råd, styrer og utvalg. Disse er OUP forpliktet til å følge.

 

Sak 53/21  Notat til NLB vedr. punktskriftproduksjon Jf. sak 40/21

OUP gjennomgikk siste versjon av notat til NLB vedr. NLBs punktskriftproduskjon, datert 28.09.2021. Møtet vedtok at det føyes til et avsnitt i notatet som omhandler tabeller.

Notatet ble godkjent av OUP og oversendes til NLB v/ Arne Kyrkjebø.

 

Sak 54/21 Oppfølgingssaker

 
a) Kap. 12.8 i Håndbok i litterær punktskrift

Dawn Renouf Bjørneby stilte noen spørsmål om enkelte notasjoner i kap. 12.8 i Håndbok i litterær punktskrift.

Dette gjelder bl.a omslutningstegn (større enn- og mindre enn-tegn)  rundt e-post- og nettadresser. I håndboka er det brukt både og.

I tillegg bør det lages et eksempel i håndboka med store bokstaver i URL-adresser.

OUP vil komme tilbake til denne saken på et senere tidspunkt.

 
b) Arbeidsgruppa for notasjon av strikkemønster og annen håndarbeidsnotasjon

Utvalgssekretæren sender ut materialet til arbeidsgruppa i november.

 
c) Dato for OUPs møte i november

OUP vedtok å endre dato for OUPs møte i november til tirsdag 30. november.

 
d) Workshop i Norges blindeforbunds trykkeri

Under møtet kom det opp et forslag om å arrangere en workshop for OUP sammen med Norges Blindeforbunds trykkeri, for å se på / teste ut  ulike tekstprøver og ulike papirkvaliteter. En slik workshop bør kunne finne sted i begynnelsen av 2022, januar/februar.

Liv Kristin Saur tar kontakt med trykkerileder Espen Pedersen for å høre om dette kunne være interessant for dem.

 
Referatet ble godkjent ved omsending 15.11.2021.
Liv Kristin Saur, referent

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.