Referat nr. 3, 2018

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli
0204 OSLO
Tlf. 22 06 88 71
Mobil 928 04 617
Faks 22 06 88 88
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

REFERAT 03/18

MØTE 09.05.18

Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid
13.00—13.20

Til stede
Oddvar Øyan
Olav Vik, varamedlem for Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Hans Anton Ålien

Sekretær Liv Kristin Saur

Forfall Astrid Kristin Vik, Nina Tveter, Arne Kyrkjebø og Pilar Menéndez-Pérez

 

Sak 21/18 Innkalling og sakliste

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 21/18 Innkalling sakliste

Sak 22/18 Nasjonal punktskriftkonferanse

Sak 23/18 Tactile Reading

Sak 22/18 Nasjonal punktskriftkonferanse

Tidligere i år har OUP vært innstilt på å arrangere en nasjonal punktskriftkonferanse i forkant av Nordisk møte i oktober. Hovedtema på konferansen skulle være en presentasjon av Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir.

Fra redaksjonsgruppa, som arbeider med Veilederen, er det kommet signaler om at Veilederen ikke kan bli ferdig til oktober 2018.

Vedtak: Møtet vedtok at nasjonal punktskriftkonferanse utsettes ev. til våren 2019.

Sak 23/18 Tactile Reading

Referat fra samarbeidsmøtet om Tactile Reading i Norge, 27.04.2018, forelå til møtet.

Møtet var kommet i stand for å drøfte om Norge kan påta seg rollen som vertsland for konferansen Tactile Reading, og for å finne ut hva den enkelte samarbeidspartner kan bidra med. Det framgår bl.a av referatet at Statped kan påta seg hovedansvaret for arrangementet, men i samarbeid med de øvrige aktørene. Statped vil ha ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Det må imidlertid avklares en del formelle sider før en går videre med planleggingen.

OUPs representanter, Øyan og Vik, vil sende en henvendelse til Björn Westling, MTM, og orientere om det som er kommet fram på det første samarbeidsmøtet. Videre vil det bli avholdt et møte i juni mellom OUPs representanter, Øyan og Vik, og Westling fra MTM for å få avklart en del formelle sider vedr. konferansen.

Referatet ble godkjent ved omsending 22.05.2018

Liv Kristin Saur

referent

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.