Møtereferater

Her finner du referater fra møter i Offentlig utvalg for punktskrift.

I listen nedenfor er referatene sortert etter år, med nyeste referat øverst.

Møter i 2017:

Møter i 2016:

Møter i 2015:

Møter i 2014:

Møter i 2013:

Møter i 2012:

Møter i 2011: