Forfatter: <span class="vcard">Administrator</span>

Krav til punktskrift i elektronisk layout (strukturert punktskrift)

14/11/2013

Innlegg av Otto Prytz ved Nordisk punktskriftmøte 2013

Fra layout-messig synspunkt er det to hovedforskjeller mellom punktskrift på papir og elektronisk punktskrift:

1. Punktskrift på papir er todimensjonal, og leseren kan, ved å orientere seg på en side, få et inntrykk av hvordan teksten er strukturert. Med dagens teknologi vises elektronisk punktskrift endimensjonalt. Et stort punktskriftdisplay omfatter bare én linje, og et lite display bare en del av en linje. Dette gjør at man ikke lett kan undersøke hvordan en linje er plassert i forhold til omgivende linjer.

Read more on Krav til punktskrift i elektronisk layout (strukturert punktskrift)…

OUPs historie

17/06/2012

Bearbeidet versjon av et innlegg holdt på overlappingsmøtet mellom det gamle og det nye Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) 6. juni 2012

Når en skal gi en historisk framstilling, kan det være vanskelig å bestemme seg for hvor en skal begynne. Jeg velger å begynne i 1990, da Norges Blindeforbund (NBF) arrangerte en viktig punktskriftkonferanse. Før den tid hadde NBF, delvis i samarbeid med de statlige blindeskolene, styrt utviklingen av punktskrift i Norge. Det var ikke unaturlig, ettersom NBF var den fremste punktskriftprodusenten. NBFs trykkeri produserte de fleste publikasjonene som ble trykt i punktskrift, og det meste av den øvrige bokproduksjonen ble utført for NBFs biblioteker.

Read more on OUPs historie…

Ny punkttabell for JAWS

9/05/2011

OUP har satt seg som mål å kunne tilby oppdaterte punkttabeller for skjermtolkerne. Her finner du en oppdatert punkttabell for JAWS. Det er rettet feil i russiske bokstaver og føyd til noen aksentuerte bokstaver i esperanto. Last ned fila og legg den inn på JAWS-mappa di der .JBT-fiilene finnes. Ta den i bruk ved å velge oubuninor som punkttabell.

Read more on Ny punkttabell for JAWS…