Dag: 20. mars 2019

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk

20/03/2019

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk

OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere flere store bokstaver som følger etter hverandre i matematiske uttrykk på samme måte som i litterær punktskrift med to ganger punkt 6 foran.

Read more on Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk…

Markering av romertall

20/03/2019

Markering av romertall

OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere romertall som de bokstavene de er i visuell skrift. Det betyr at romertall med små bokstaver ikke skal ha noen markering foran. Romertall med store bokstaver skal markeres med en gang punkt 6 foran en stor bokstav og to ganger punkt 6 foran flere store bokstaver.

Read more on Markering av romertall…