Dag: 30. januar 2018

Tegn for tilretteleggerens kommentar

30/01/2018

OUP har godkjent tegn for tilretteleggerens kommentar

Det har ikke vært et slikt tegn i norsk punktskrift, men nå har OUP vedtatt et slikt tegn etter forslag fra Otto Prytz.

Tegn foran kommentaren: ⠰⠄ punkt 56-3
Tegn etter kommentaren: ⠠⠆ punkt 6-23

Read more on Tegn for tilretteleggerens kommentar…