Dag: 14. november 2013

Krav til punktskrift i elektronisk layout (strukturert punktskrift)

14/11/2013

Innlegg av Otto Prytz ved Nordisk punktskriftmøte 2013

Fra layout-messig synspunkt er det to hovedforskjeller mellom punktskrift på papir og elektronisk punktskrift:

1. Punktskrift på papir er todimensjonal, og leseren kan, ved å orientere seg på en side, få et inntrykk av hvordan teksten er strukturert. Med dagens teknologi vises elektronisk punktskrift endimensjonalt. Et stort punktskriftdisplay omfatter bare én linje, og et lite display bare en del av en linje. Dette gjør at man ikke lett kan undersøke hvordan en linje er plassert i forhold til omgivende linjer.

Read more on Krav til punktskrift i elektronisk layout (strukturert punktskrift)…