Artikkelinnhold

Tactile Reading 2021

29. og 30. april 2021 vil den internasjonale konferansen Tactile Reading bli arrangert på hotellet The Hub sentralt i Oslo. Konferansen er en videreføring av Tactile Reading 2017, som fant sted i Stockholm med mer enn 300 deltakere fra 28 ulike land.

Konferansen vil presentere forskning og praksis om tidlig innsats og punktskrift, taktil grafikk, 3D-teknologi til bruk i opplæring og digitale hjelpemidler innen punktskriftsområdet. Programmet vil bestå av plenumsforelesninger, ulike typer parallellsesjoner og en stor utstilling for hjelpemiddelleverandører og -produsenter.

Etter initiativ fra OUP har Statped tatt på seg hovedansvaret for konferansen, som arrangeres i samarbeid med Norges Blindeforbund, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og med de svenske initiativtakerne til den første Tactile Reading-konferansen.

Det blir også en pre-konferanse i Nasjonalbibliotekets store auditorium den 28. april. Den er det NLB som tar hovedansvaret for, og den vil dreie seg om tekniske hjelpemidler for punktskriftsbrukere.

Vi er nå klare til å ta i mot sammendrag fra de som ønsker å bidra på konferansen.

Gå til hjemmesiden for konferansen, www.tactilereading.org, for å få mer informasjon.