Stikkordregister

I stikkordregisteret er alle termer som er brukt i denne boka, tatt med. Henvisninger fra alternative termer er også tatt med. Henvisningene gjelder kapittelnummer.

 • Accent aigu, se akutt-tegn
 • Accent circonflexe, se cirkumfleks
 • Accent grave, se gravistegn
 • Addisjonstegn, se plusstegn
 • Aksentuerte bokstaver 2.214
 • Akutt-tegn 2.2, 14.2
 • Alfabet 1.3
 • Anførselsstrek, se replikkstrek
 • Anførselstegn 4.612.8.3
 • Apostrof 5.1
 • Asterisk, se stjerne
 • Avsnitt 1.4, 7.8.3
 • Backslash, se omvendt skråstrek
 • Benevninger 10.1
 • Bibelhenvisninger 8.5
 • Bindestrek 6.1
 • Bindestrek, edb 12.9
 • Bindestrek, lang 6.1.2
 • Bindestrek, matematisk 9.7
 • Bindestrek, vanlig 6.1.1
 • Bindestrek ved linjeskift 6.1.1, 9.7, 12.9
 • Blandede tall 8.3
 • Blindeskrift 1.1
 • Bokstavtegn 7.1
 • Braille, Louis 1.1.1
 • Brailles system 1.3
 • Breve 14.2
 • Brøk 8.3, 9.3
 • Brøk begynner og brøk slutt 9.3
 • Brøkstrek 8.3, 9.3
 • Bueparentes, se rund parentes
 • Bullet, se kulepunkt
 • Caron, se omvendt cirkumfleks
 • Cedille 2.2.1, 14.3
 • Celle 1.1.1, 1.2, 1.3
 • Cirkumfleks 2.2.1, 12.7, 14.2
 • Copyright 13.1
 • Dansk app.1
 • Data, se edb
 • Dato 8.4
 • Deletegn, se divisjonstegn
 • Desimaltall 8.1, 8.2
 • Diakritiske tegn 14
 • Divisjonstegn 9.1
 • Dollar 11.4, 12.6
 • Edb 12
 • Engelsk 15.1, app.4
 • Er lik, se likhetstegn
 • Escapetegn 12.6
 • Esperanto app.9
 • Et-tegn 5.3
 • Eth 2.2.3, 14.4
 • Euro 11.2
 • Fet skrift 7.8.2
 • Finsk app.3
 • Firkanttegn 5.5
 • Fonemisk transkripsjon 15.2
 • Fonetisk transkripsjon 15.2
 • Forkortede tall 8.6
 • Forkortinger 2.3
 • Fortegn 1.3, 7
 • Fot 10.3
 • Fotnoter 17
 • Fra-til-strek 6.1.2
 • Fransk app.6
 • Fremmede språk 15.1, appendiks
 • Fullskrift 1.1.1, 2.3
 • Fylt firkant, se kvadratpunkt
 • Fylt sirkel, se kulepunkt
 • Færøysk 2.2.3
 • Fødselsnummer 8.2
 • Gammelnorsk, se norrønt
 • Gangetegn, se multiplikasjonstegn
 • Gjennomstrek 2.2, 14.4
 • Gjentakelsestegn 4.6
 • Gjentakelsestegn (i sanger m.m.) 13.2
 • Gradtegn 10.2
 • Grafisk utheving 7.8.2
 • Gram 10.1
 • Gravistegn 2.2.1, 14.2
 • Gresk alfabet app.10
 • Greske bokstaver 7.4
 • Gåseøyne, se anførselstegn
 • Hachek, se omvendt cirkumfleks
 • Hakeparentes 4.2, 15.2
 • Haker 7.8.3
 • Hatt, se cirkumfleks
 • Henvisningstegn, noter 17
 • Hermetegn, se anførselstegn
 • Hjelpetegn 1.3, 7
 • Høyrehake 4.2
 • Høyreklamme 4.3
 • Høyreparentes 4.1, 16.3
 • Ikke-fylt firkant, se kvadratpunkt
 • Ikke-fylt sirkel, se kulepunkt
 • Ikoniske tegnkombinasjoner 13.3
 • Indekser 9.4
 • Islandsk 2.2.3
 • Kalendertall 8.6
 • Kaliber 10.4
 • Kjemi 9.4
 • Klammeparentes 4.3
 • Klokkeslett 8.4
 • Kolon 3.4, 9.1
 • Komma 3.2, 8.2
 • Kontrolltegn 12.7
 • Koranhenvisninger 8.5
 • Kortskrift 1.1.1, 2.3
 • Kroner 10.1, 11.1
 • Kryssordtall 8.6
 • Krøllalfa 12.1
 • Kulepunkt 16.2
 • Kursiv 7.8.2
 • Kvadratpunkt 16.3
 • Kvadratrot, se rottegn
 • Kyrillisk alfabet app.8
 • Lang bindestrek 6.1.2
 • Lang brøkstrek 9.3
 • Likhetstegn 9.1
 • Liten brøk 9.3
 • Liten gresk bokstav 7.4
 • Liten latinsk bokstav 7.1
 • Liter 10.1
 • Loddrett strek 12.5
 • Loddrett strek under bokstav 14.3
 • M-dash 6.1.2
 • M-tankestrek 6.1.2
 • Macron, se overstrek
 • Matematikk 9
 • Matematisk bindestrek 9.7
 • Matematiske tegn 9
 • Mengdeparentes 4.4
 • Meter 10.1
 • Mindre-enn-tegn 4.5, 9.2, 12.8.1
 • Minustegn 9.1
 • Minutt 10.2
 • Moonskrift 1.1.1
 • Multiplikasjonstegn 9.1
 • Musikknoter 1.3
 • Myntenheter 11
 • Møne, se cirkumfleks
 • Målenheter 10
 • Målestokk 3.4
 • N-dash 6.1.2
 • N-tankestrek 6.1.2
 • Nedre indeks 9.4
 • Nordsamisk 2.2.2
 • Norrønt 2.2.3
 • Norsk punktskrift 2
 • Noter, henvisninger 17
 • Noter, musikk 1.3
 • Nummertegn, se firkanttegn
 • O med kvist 2.2.3
 • Ogonek 14.3
 • Omslutningstegn 4, 15.2
 • Omvendt cirkumfleks 2.2.2, 14.2
 • Omvendt hatt, se omvendt cirkumfleks
 • Omvendt skråstrek 12.2
 • Operatorer 9.1
 • Overskrifter 7.8.3
 • Overstrek 14.2
 • Paragraftegn 5.4
 • Parenteser 4, 15.2, 16.3
 • Plusstegn 9.1
 • Postnummer 8.2
 • Potenstegn 9.4
 • Prikk (over bokstav) 14.2
 • Promille 9.6
 • Prosent 9.6, 12.8.2
 • Pund 11.3
 • Punktmarkører 16
 • Punktoppstillinger 16
  • i flere nivåer 16.4.3
  • i to nivåer 16.4.1
  • i tre nivåer 16.4.2
 • Punktskrift 1
 • Punktskrifthistorikk 1.1.1
 • Punktum 3.1, 8.2
 • Punktum som multiplikasjonstegn 9.1
 • Rammer 7.8.3
 • Registrert varemerke 13.1
 • Rekke 1.3
 • Repetisjonstegn (i sanger m.m.) 13.2
 • Replikkstrek 6.1.3
 • Ring (over bokstav) 14.2
 • Romertall 7.5
 • Rottegn 9.5
 • Rund parentes 4.1, 16.3
 • Russisk app.8
 • Samisk 2.2.2
 • Sekund 10.2
 • Semikolon 3.3
 • Siffer 1.3, 8
 • Siffergrupper 8.2
 • Skillepunkt 4.6, 5.5, 7.7, 9.6, 10.2, 11.4
 • Skråstrek 6.2, 8.3, 9.3, 13.2, 15.2
 • Skråstrek som brøkstrek 8.3, 9.3
 • Sluttnoter 17
 • Smilende ansikt 13.3
 • Små latinske bokstaver 7.1
 • Små greske bokstaver 7.4
 • Små og store bokstaver 7.3
 • Spansk app.7
 • Sperret skrift 7.8.2
 • Spørsmålstegn 3.5
 • Stjerne 5.2, 17
 • Stolpe, se loddrett strek
 • Stor bokstav 2.4, 7.2
 • Stor brøk 9.3
 • Stor gresk bokstav 7.4
 • Stor latinsk bokstav 2.4, 7.2
 • Store bokstaver som utheving 7.8.3
 • Store bokstaver, flere 7.2.1
 • Store og små bokstaver 7.3
 • Strek i marg 7.8.3
 • Strekpunkt 16.1
 • Stungen d, se eth
 • Større-enn-tegn 4.5, 9.2, 12.8.1
 • Subtraksjonstegn, se minustegn
 • Surt ansikt 13.3
 • Svensk app.2, app.3
 • Tak, se cirkumfleks
 • Tall 1.3, 8
 • Tallsymboler 8.6
 • Talltegn 7.6, 8, 8.1
 • Tankestrek 6.1.3
 • Tekst på fremmedspråk 15.1
 • Telefonnummer 8.2
 • Thorn 2.2.3, 14.4
 • Tidsangivelser 8.4
 • Tilde 12.4, 14.2
 • Tomme 10.3
 • Trademark, se varemerke
 • Tre punktumer 3.1
 • Trema 2.2, 14.2
 • Tysk app.5
 • Tysk «scharfes s» 14.4
 • Tysk y 2.2.1
 • Tødler, se trema
 • Understrek som eget tegn 12.3
 • Understrek som utheving 7.8.2
 • Universalaksent 14.1
 • Utheving 7.8
 • Utheving av tekstavsnitt 7.8.3
 • Uthevingspunkt i marg 7.8.3
 • Uthevingstegn, generelt 7.8.1
 • Uthevingstegn, grafisk 7.8.2
 • Utropstegn 3.6, 12.8.4
 • Valutakoder 11.6
 • Valutategn 11.5
 • Vanlig bindestrek 6.1.1
 • Varemerke 13.1
 • Vedleggstegnn 13.2
 • Vektenheter 10.1
 • Venstrehake 4.2
 • Venstreklamme 4.3
 • Venstreparentes 4.1
 • Versaler, se store bokstaver
 • Verselinjetegn 6.2
 • Øvre indeks 9.4
 • Årstall 8.2
Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.