Kapittel 9

 

9. Matematiske tegn

 • Plusstegn + ⠖ (235)
 • Minustegn – ⠤ (36)
 • Multiplikasjonstegn . ⠄ (3)
 • Divisjonstegn : ⠒ (25)
 • Likhetstegn = ⠶ (2356)
 • Mindre-enn-tegn < ⠪⠄ (246-3)
 • Større-enn-tegn > ⠕⠂ (135-2)
 • Brøkstrek / ⠌ (34)
 • Stor brøk begynner ⠆ (23)
 • Stor brøk slutt ⠰ (56)
 • Prosent % ⠨⠴ (46-356)
 • Promille ‰ ⠨⠴⠴ (46-356-356)
 • Potenstegn (øvre indeks) ⠨ (46)
 • Nedre indeks ⠡ (16)
 • Rottegn √ ⠩ (146)
 • Matematisk bindestrek ⠠ (6)

Oversikten over er ingen fullstendig liste over tegn brukt i matematikk, den omfatter bare de tegnene som er vanligst i normal tekst. For en komplett oversikt over matematiske tegn vises det til Norsk standard for matematikknotasjon i 6-punkts blindeskrift.

 

9.1 Operatorer (regnetegn)

I matematiske uttrykk skal regnetegnene ha mellomrom foran, men ikke etter. I punktskrift skal det alltid være slik selv om det i vanlig skrift benyttes mellomrom etter regnetegnet.

EKSEMPLER:

2 + 2 = 4

⠼⠃ ⠖⠼⠃ ⠶⠼⠙

13 – 4 = 9

⠼⠁⠉ ⠤⠼⠙ ⠶⠼⠊

4 . 7= 28

⠼⠙ ⠄⠼⠛ ⠶⠼⠃⠓

32 :4 = 8

⠼⠉⠃ ⠒⠼⠙ ⠶⠼⠓

Når regnetegnene står mellom ord, skal det være mellomrom på begge sider av tegnene.

Eksempel:

Per + Kari = sant!

⠠⠏⠑⠗ ⠖ ⠠⠅⠁⠗⠊ ⠶ ⠎⠁⠝⠞⠖

Multiplikasjonstegn brukt i sammenheng med tall skal være pkt. 3. I kombinasjon med tekst kan imidlertid gangetegnet skrives med x dersom dette er gjort i vanlig skrift.

Eksempel:

Lengde x bredde x dybde.

⠠⠇⠑⠝⠛⠙⠑ ⠭ ⠃⠗⠑⠙⠙⠑ ⠭ ⠙⠵⠃⠙⠑⠄

 

9.2 Ulikhetstegn

De samme reglene gjelder for større-enn-tegn og mindre-enn-tegn som for regnetegnene i avsnitt 9.1.

EKSEMPLER:

8 > 7,98

⠼⠓ ⠕⠂⠼⠛⠂⠊⠓

Bodø < Bergen

⠠⠃⠕⠙⠪ ⠪⠄ ⠠⠃⠑⠗⠛⠑⠝

 

9.3 Brøker

Brøker skal behandles i tekst på samme måte som i matematikk. Det skal ikke være mellomrom i små brøker, men i store brøker (med flere ledd i teller eller nevner, eller i tekst) skal det være mellomrom før og etter brøkstreken, og tegn for brøk begynner og brøk slutt må benyttes.

Eksempler:

1/4

⠼⠁⠌⠼⠙

Han hadde bare en 1/2-kartong med melk.

⠠⠓⠁⠝ ⠓⠁⠙⠙⠑ ⠃⠁⠗⠑ ⠑⠝ ⠼⠁⠌⠼⠃⠤⠅⠁⠗⠞⠕⠝⠛ ⠍⠑⠙ ⠍⠑⠇⠅⠄

 

9.4 Indekser

Potenstegn (øvre indeks) ⠨ (46)

Potenstegnet (øvre indeks) settes inn i punktskrift for å vise at den etterfølgende teksten er hevet i forhold til teksten på linjen. Det skal ikke være mellomrom før og etter potenstegnet. Dersom det som skal være hevet, inneholder flere uttrykk eller tekst, må det settes parentes rundt uttrykket for å vise at alt er med i indeksen.

Eksempler:

Gulvet er 10 m2 stort.

⠠⠛⠥⠇⠧⠑⠞ ⠑⠗ ⠼⠁⠚ ⠍⠨⠼⠃ ⠎⠞⠕⠗⠞⠄

xn – 1 er et nokså ukjent tall.

⠭⠨⠦⠝⠤⠼⠁⠴ ⠑⠗ ⠑⠞ ⠝⠕⠅⠎⠡ ⠥⠅⠚⠑⠝⠞ ⠞⠁⠇⠇⠄

Nedre indeks ⠡ (16)

For notering av nedre indeks gjelder de samme reglene som for øvre indeks.

Eksempler:

x1 = 8

⠭⠡⠼⠁

Minimumstemperaturen, xmin, var 2 grader.

⠠⠍⠊⠝⠊⠍⠥⠍⠎⠞⠑⠍⠏⠑⠗⠁⠞⠥⠗⠑⠝⠂ ⠭⠡⠦⠍⠊⠝⠴⠂ ⠧⠁⠗ ⠼⠃ ⠛⠗⠁⠙⠑⠗⠄

I kjemiske formler skal også indekstegn og talltegn benyttes.

Eksempel:

Norge kjøper CO2-kvoter.

⠠⠝⠕⠗⠛⠑ ⠅⠚⠪⠏⠑⠗ ⠠⠉⠠⠕⠨⠼⠃⠤⠅⠧⠕⠞⠑⠗⠄

Hvorfor er ikke CO2 skrevet slik: ⠠⠠⠉⠕⠨⠼⠃ ? Eller i disse klimakrise og kortskrifttider: ⠉⠕⠨⠼⠃ ?

 

9.5 Rottegn √ ⠩ (146)

Rottegnet settes foran uttrykket det hører sammen med. Dersom det «under» rottegnet skal være tekst eller et sammensatt uttrykk, må det benyttes parenteser rundt uttrykket.

√25 = 5

⠩⠼⠃⠑ ⠶⠼⠑

√49-24 = 5

⠩⠦⠼⠙⠊⠤⠼⠃⠙⠴ ⠶⠼⠑

 

9.6 Prosent og promille

Disse tegnene skal settes helt inntil tallet de hører sammen med. Tegnene har bare punkter i høyre kolonne i den første punktcellen. Dersom en setter mellomrom mellom tall og tegn, kan det skape problemer med tolkingen fordi avstanden fra tallet til tegnet blir for stor.

EKSEMPLER:

Det er 10 % rabatt på alle varer onsdag.

⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠼⠁⠚⠨⠴ ⠏⠡ ⠁⠇⠇⠑ ⠧⠁⠗⠑⠗ ⠕⠝⠎⠙⠁⠛⠄

Det bør være en promillegrense på 0,2 ‰ på sjøen.

⠠⠙⠑⠞ ⠃⠪⠗ ⠧⠜⠗⠑ ⠑⠝ ⠏⠗⠕⠍⠊⠇⠇⠑⠛⠗⠑⠝⠎⠑ ⠏⠡ ⠼⠚⠂⠃⠨⠴⠴ ⠏⠡ ⠎⠚⠪⠑⠝⠄

Dersom prosent-eller promilletegnet kommer helt inntil en høyreparentes (sluttparentes), skal det settes skillepunkt, pkt. 6, mellom tegnet og parentesen.

Eksempel:

Det er ikke snakk om å endre promillegrensa (0,2 ‰) ved bilkjøring.

⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗⠊⠅⠅⠑ ⠎⠝⠁⠅⠅ ⠕⠍ ⠡ ⠑⠝⠙⠗⠑ ⠏⠗⠕⠍⠊⠇⠇⠑⠛⠗⠑⠝⠎⠁ ⠦⠼⠚⠂⠃⠨⠴⠴⠠⠴ ⠧⠑⠙ ⠃⠊⠇⠅⠚⠪⠗⠊⠝⠛⠄

 

9.7 Bindestrek ved linjeskift

Dersom et uttrykk ikke får plass på en punktlinje, skal det settes matematisk bindestrek på slutten av den første linjen for å vise at det som kommer etterpå (på neste linje), hører sammen med det som står foran.

Eksempel:

Totalvekten = bilens vekt + vekten på lasten.

⠠⠞⠕⠞⠁⠇⠧⠑⠅⠞⠑⠝ ⠶ ⠃⠇⠊⠑⠝⠎ ⠧⠑⠅⠞ ⠖⠠
⠧⠑⠅⠞⠑⠝ ⠏⠡ ⠇⠁⠎⠞⠑⠝⠄

Gå til kapittel 8
Gå til kapittel 10

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.