Kapittel 6

 

6. Streker

  1. Vanlig bindestrek – ⠤ (36)
  2. Lang bindestrek (fra-\-til-strek) – ⠤⠤ (36-36)
  3. Tankestrek og replikkstrek – ⠤⠤ (36-36)
  4. Skråstrek / ⠌ (34)

6.1 Vannrette streker

 

6.1.1 Vanlig bindestrek – ⠤ (36)

Tegnet brukes som i vanlig trykk, i orddeling ved linjeskift og i sammensetninger.

Eksempel:

Direktøren klaget over at produksjonen ved bedriften ikke hadde økt.

⠠⠙⠊⠗⠑⠅⠞⠪⠗⠑⠝ ⠅⠇⠁⠛⠑⠞ ⠕⠧⠑⠗ ⠁⠞ ⠏⠗⠕⠙⠥⠅⠎⠚⠕⠝⠑⠝ ⠧⠑⠙ ⠃⠑⠙⠗⠊⠋⠞⠑⠝ ⠊⠅⠅⠑ ⠓⠁⠙⠙⠑ ⠪⠅⠞⠄

Anne-Lise fikk en aha-opplevelse.

⠠⠁⠝⠝⠑⠤⠇⠊⠎⠑ ⠋⠊⠅⠅ ⠑⠝ ⠁⠓⠁⠤⠕⠏⠏⠇⠑⠧⠑⠇⠎⠑⠄

14-åringer kalles i dag fjortiser.

⠼⠁⠙⠤⠡⠗⠊⠝⠛⠑⠗ ⠅⠁⠇⠇⠑⠎ ⠊ ⠙⠁⠛ ⠋⠚⠕⠗⠞⠊⠎⠑⠗⠄

Kultur-og kirkedepartementet skrev til alle stortingsmenn og -kvinner.

⠠⠅⠥⠇⠞⠥⠗⠤⠕⠛ ⠅⠊⠗⠅⠑⠙⠑⠏⠁⠗⠞⠑⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠎⠅⠗⠑⠧ ⠞⠊⠇ ⠁⠇⠇⠑ ⠎⠞⠕⠗⠞⠊⠝⠛⠎⠍⠑⠝⠝ ⠕⠛ ⠤⠅⠧⠊⠝⠝⠑⠗⠄

Om deling av matematiske uttrykk og edb-uttrykk ved linjeskift, se hhv. 9.7 og 12.9.
 

6.1.2 Lang bindestrek (fra–til-strek) – ⠤⠤ (36-36)

I vanlig trykk er fra–til-streken lengre enn en vanlig bindestrek. Er den like lang som bredden på en n, kalles den «n-dash» eller «n-tankestrek», og er den like lang som bredden på en m, kalles den «m-dash» eller «m-tankestrek». Det skal ikke være mellomrom foran eller etter en fra–til-strek.

Eksempel:

Toget går i pendeltrafikk Oslo–Lillehammer.

⠠⠞⠕⠛⠑⠞ ⠛⠡⠗ ⠊ ⠏⠑⠝⠙⠑⠇⠞⠗⠁⠋⠊⠅⠅ ⠠⠕⠎⠇⠕⠤⠤⠠⠇⠊⠇⠇⠑⠓⠁⠍⠍⠑⠗⠄

Åpningstiden er 9–16.

⠠⠡⠏⠝⠊⠝⠛⠎⠞⠊⠙⠑⠝ ⠑⠗ ⠼⠊⠤⠤⠼⠁⠼⠋⠄

Bosnia-Hercegovina–Norge 0–2.

⠠⠃⠕⠎⠝⠊⠁⠤⠠⠓⠑⠗⠉⠑⠛⠕⠧⠊⠝⠁⠤⠤⠠⠝⠕⠗⠛⠁ ⠼⠚⠤⠤⠼⠃⠄

 

6.1.3 Tankestrek og replikkstrek – ⠤⠤ (36-36)

Denne er i vanlig trykk like lang som fra–til-streken. Forskjellen mellom dem er at tankestrek og replikkstrek har mellomrom på hver side. Tankestrek skiller innskudd fra øvrig tekst, og replikkstrek står istedenfor anførsel begynner i direkte tale.

Eksempel:

Matta – det var det de kalte Svein Mathiesen – var sidekommentator.

⠠⠍⠁⠞⠞⠁ ⠤⠤ ⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠙⠑⠞ ⠙⠑ ⠅⠁⠇⠞⠑ ⠠⠎⠧⠑⠊⠝ ⠠⠍⠁⠞⠓⠊⠑⠎⠑⠝ ⠤⠤ ⠧⠁⠗ ⠎⠊⠙⠑⠅⠕⠍⠍⠑⠝⠞⠁⠞⠕⠗⠄

– Pass på, kamerat Brezhnjev, nå kommer vi! sa Lillelien.

⠄⠄ ⠠⠏⠁⠎⠎ ⠏⠡⠂ ⠅⠁⠍⠑⠗⠁⠞ ⠠⠃⠗⠁⠽⠓⠝⠚⠑⠧⠂ ⠝⠡ ⠅⠕⠍⠍⠑⠗ ⠧⠊⠖ ⠎⠁ ⡇⠊⠇⠇⠑⠇⠊⠑⠝⠄

 

6.1.4 Understrek

I vanlig trykk brukes understrek som eget tegn omtrent bare i edb-uttrykk, se 12.3.

Å understreke tekst er en av mange måter å utheve på, se 7.8.2.
 

6.2 Skråstrek / ⠌ (34)

Den klassiske bruken av skråstrek er mellom teller og nevner i en liten brøk, se 9.3.

Skråstrek betyr «per» i forkortede målenheter.

Eksempel:

Han kjørte i 100 km/t i 50-sonen.

⠠⠓⠁⠝ ⠅⠚⠪⠗⠞⠑ ⠊ ⠼⠁⠚⠚ ⠅⠍⠌⠞ ⠊ ⠼⠑⠚⠤⠎⠕⠝⠑⠝⠄

Skråstrek kan brukes både i betydningen «eller» og i betydningen «og».

Eksempel:

Enhver kan forsyne seg med det han/hun måtte ønske.

⠠⠑⠝⠓⠧⠑⠗ ⠅⠁⠝ ⠋⠕⠗⠎⠵⠝⠑ ⠎⠑⠛ ⠍⠑⠙ ⠙⠑⠞ ⠓⠁⠝⠌⠓⠥⠝ ⠍⠁⠡⠞⠞⠑ ⠪⠝⠎⠅⠑⠄

De framførte «Våren» av Grieg/Vinje.

⠠⠙⠑ ⠋⠗⠁⠍⠋⠪⠗⠞⠑ ⠲⠠⠧⠡⠗⠑⠝⠲ ⠁⠧ ⠠⠛⠗⠊⠑⠛⠌⠠⠧⠊⠝⠚⠑⠄

Det må lederen og/eller kassereren bestemme.

⠠⠙⠑⠞ ⠍⠡ ⠇⠑⠙⠑⠗⠑⠝ ⠕⠛⠌⠑⠇⠇⠑⠗ ⠅⠁⠎⠎⠑⠗⠑⠗⠑⠝ ⠃⠑⠎⠞⠑⠍⠍⠑⠄

I disse tilfellene skal det ikke være mellomrom foran eller etter skråstreken. I punktskrift må en kunne ta linjeskift foran eller etter en slik skråstrek uten orddelingsbindestrek.

Både i vanlig skrift og i punktskrift skal det være mellomrom foran og etter skråstreken når minst ett av alternativene består av to eller flere ord. «Mørk dress / smoking» betyr at alternativene er «mørk dress» eller «smoking». «Mørk dress/smoking» betyr at alternativene er «dress» eller «smoking», og at «mørk» gjelder begge alternativene, altså «mørk dress eller mørk smoking».

Skråstrek kan brukes som verselinjetegn med mellomrom på hver side.

Eksempel:

En durkdreven drømmer fra Drammen / dro djervt uten draft over dammen. / Den dåd han har drømt, / til døden er dømt. / Han druknet i dønningen. Amen!

⠠⠑⠝ ⠙⠥⠗⠅⠙⠗⠑⠧⠑⠝ ⠙⠗⠪⠍⠍⠑⠗ ⠋⠗⠁ ⠠⠙⠗⠁⠍⠍⠑⠝ ⠌ ⠙⠗⠕ ⠙⠚⠑⠗⠧⠞ ⠥⠞⠑⠝ ⠙⠗⠁⠋⠞ ⠕⠧⠑⠗ ⠙⠁⠍⠍⠑⠝⠄ ⠌ ⠠⠙⠑⠝ ⠙⠡⠙ ⠓⠁⠝ ⠓⠁⠗ ⠙⠗⠪⠍⠞⠂ ⠌ ⠞⠊⠇ ⠙⠪⠙⠑⠝ ⠑⠗ ⠙⠪⠍⠞⠄ ⠌ ⠠⠓⠁⠝ ⠙⠗⠥⠅⠝⠑⠞ ⠊ ⠙⠪⠝⠝⠊⠝⠛⠑⠝⠄ ⠠⠁⠍⠑⠝⠖

Om kombinasjoner der skråstrek inngår, se 13.2.

Om gjengivelse av skråstrek til markering av fonemisk transkripsjon, se 15.2.

Gå til kapittel 5
Gå til kapittel 7

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.