Kapittel 5

 

5. Andre generelle tegn

  1. Apostrof ‘ ⠐ (5)
  2. Stjerne (asterisk) * ⠔ (35)
  3. Et-tegn & ⠬ (346)
  4. Paragraftegn § ⠬ (346)
  5. Firkanttegn (nummertegn) # ⠼ (3456)

 

5.1 Apostrof ‘ ⠐ (5)

Apostrof brukes som i vanlig trykk, for å markere utelatelser i ord.

Eksempel:

Har du sett’n her?

⠠⠓⠁⠗ ⠙⠥ ⠎⠑⠞⠞⠐⠝ ⠓⠑⠗⠢

Dette må være Vigdis’ bok.

⠠⠙⠑⠞⠞⠑ ⠍⠡ ⠧⠜⠗⠑ ⠠⠧⠊⠛⠙⠊⠎⠐ ⠃⠕⠅⠄

Apostrofen kan også brukes som skille mellom bokstavord og genitivs-s, men dette bør bare gjøres der det er gjort i vanlig trykk.

Eksempel:

Møtet var i NATO’s faste råd.

⠠⠍⠪⠞⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠊ ⠠⠠⠝⠁⠞⠕⠐⠎ ⠋⠁⠎⠞⠑ ⠗⠡⠙⠄

Av og til kan en i vanlig trykk støte på andre tegn for apostrof, f.eks. ’ (enkel øvre anførselstegn) og ` (gravistegn). I slike tilfeller skal ‘ ⠐ (pkt. 5) brukes i punktskrift.

 

5.2 Stjerne (asterisk) * ⠔ (35)

Tegnet brukes som i vanlig trykk, f.eks. ved fotnotehenvisninger, se kap. 17. Tegnet plasseres helt inntil teksten det hører til.

Eksempel:

Det var den første skolen for blinde.*

⠠⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠙⠑⠝ ⠋⠪⠗⠎⠞⠑ ⠎⠅⠕⠇⠑⠝ ⠋⠕⠗ ⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠄⠔

 

5.3 Et-tegn & ⠬ (346)

Et-tegnet betyr «og» og brukes ofte i firmanavn. Det skal være mellomrom på begge sider av tegnet.

Eksempel:

Donald Duck & co.

⠠⠙⠕⠝⠁⠇⠙ ⠠⠙⠥⠉⠅ ⠬ ⠉⠕⠄

 

5.4 Paragraftegn § ⠬ (346)

I punktskrift settes paragraftegnet helt inntil nummeret på paragrafen det vises til.

Eksempel:

§ 18 § 223 2. ledd

⠬ ⠼⠁⠓ ⠬ ⠼⠃⠃⠉ ⠼⠃⠄ ⠇⠑⠙⠙

Dersom flere paragrafhenvisninger kommer etter hverandre, settes to paragraftegn samlet først.

Eksempel:

§§ 28—32 §§ 20 og 24

⠬⠬ ⠼⠃⠓⠤⠤⠼⠉⠃ ⠬⠬⠼⠃⠚ ⠕⠛ ⠼⠃⠙

 

5.5 Firkanttegn (nummertegn) # ⠼ (3456)

Tegnet har samme punktkombinasjon som talltegn.

Eksempel:

På telefonen finner du tasten #.

⠠⠏⠡ ⠞⠑⠇⠑⠋⠕⠝⠑⠝ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠙⠥ ⠞⠁⠎⠞⠑⠝ ⠼⠄

Dersom firkanttegnet kommer like før talltegn, må det settes skillepunkt. Kommer en bokstav like etter tegnet, må bokstaven markeres med henholdsvis bokstavtegn foran liten bokstav og storbokstavtegn foran stor bokstav.

Eksempel:

Viderekobling oppløses ved å trykke #21#.

⠠⠧⠊⠙⠑⠗⠑⠅⠕⠃⠇⠊⠝⠛ ⠕⠏⠏⠇⠪⠎⠑⠎ ⠧⠑⠙ ⠡ ⠞⠗⠵⠅⠅⠑ ⠼⠠⠼⠃⠁⠼⠄

Gå til kapittel 4
Gå til kapittel 6

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.