Kapittel 4

 

4. Omslutningstegn

  1. Rund parentes (bueparentes) () ⠦ (236 og 356)
  2. Hakeparentes [] ⠷ ⠾ (12356 og 23456)
  3. Klammeparentes {} ⠠⠷ ⠠⠾ (6-12356 og 6-23456)
  4. Mengdeparentes {} ⠣ ⠜ (126 og 345)
  5. Anførselstegn "" /⠲ (256 ved begynnelse og slutt)

Alle omslutningstegn i punktskrift settes helt inntil det som omsluttes.

 

4.1 Rund parentes ( ) ⠦⠴ (236 og 356)

Eksempler:

Det var ingen sak (trodde han).

⠠⠙⠁⠞⠀⠧⠁⠗⠀⠊⠝⠛⠑⠝⠀⠎⠁⠅⠀⠦⠞⠗⠕⠙⠙⠑ ⠓⠁⠝⠴⠄

Året etter (1930) kom han hit.

⠠⠡⠗⠑⠞ ⠑⠞⠞⠑⠗ ⠦⠼⠁⠓⠉⠚⠴ ⠅⠕⠍ ⠓⠁⠝ ⠓⠊⠞⠄

Høyreparentes (rund parentes slutt) brukes også ved nummererte lister, se 16.3.

4.2 Hakeparentes [ ] ⠷⠾ (12356 og 23456)

Hakeparentes ser ut som en loddrett strek med vannrette korte streker øverst og nederst henholdsvis mot høyre (venstrehake) og mot venstre (høyrehake). Parentesen kan f.eks. brukes for å markere en sideform i ei ordliste eller omslutte prikker for utelatt tekst.

Eksempler:

valg [val]

⠧⠁⠇⠛ ⠷⠧⠁⠇⠾

Utelatt tekst […] er ikke tatt med.

⠠⠥⠞⠑⠇⠁⠞⠞ ⠞⠑⠎⠅⠞ ⠷⠄⠄⠄⠾ ⠑⠗ ⠊⠅⠅⠑ ⠞⠁⠞⠞ ⠍⠑⠙⠄

Om hakeparentes for fonetisk transkripsjon, se 15.2.

4.3 Klammeparentes { } ⠠⠷ ⠠⠾ (6-12356 og 6-23456)

Klammeparenteser ser ut som hakeparenteser, men har en knekk utover midt på den loddrette streken. Denne parentesen kan i lærebøker brukes rundt likestilte former.

EKSEMPEL:

Ich bin, du bist, {er, sie, es} ist

⠠⠊⠉⠓ ⠃⠊⠝⠂ ⠙⠥ ⠃⠊⠎⠞⠂ ⠠⠷⠑⠗⠂ ⠎⠊⠑ ⠑⠎⠠⠾ ⠊⠎⠞

 

4.4 Mengdeparentes { } ⠣ ⠜ (126 og 345)

Mengdeparentes ser ut som klammeparentes i vanlig trykk. Denne parentesen brukes hovedsakelig i matematiske oppstillinger for å angi innholdet i en mengde.

Eksempel:

L = {1, 3, 4}

⠠⠇ ⠶ ⠣⠼⠁⠂ ⠼⠉⠂ ⠼⠙ ⠜

 

4.5 Mindre-enn-tegn og større-enn-tegn brukt som omslutningstegn

Mindre-enn-tegn er en liggende v med spissen mot venstre, og større-enn-tegn er en liggende v med spissen mot høyre. I tekst bør Internettadresser og e-postadresser omsluttes av edb-tegnene for mindre enn og større enn, se 12.8.1.

4.6 Anførselstegn " ⠲ (256)

I vanlig skrift benyttes mange ulike anførselstegn. I punktskrift skilles det ikke mellom disse. Tegnet » / (256) benyttes i alle slike tilfeller.

Eksempler:

«Jeg går nå,» sa han.

⠲⠠⠚⠑⠛ ⠛⠡⠗ ⠝⠡⠂⠲ ⠎⠁ ⠓⠁⠝⠄

Båten het «Vesta».

⠠⠃⠡⠞⠑⠝ ⠓⠑⠞ ⠲⠠⠧⠑⠎⠞⠁⠲⠄

I vanlig skrift settes enkle anførselstegn (apostrofer) inne i ytringer som er satt i anførselstegn. Apostrofer må så langt det er mulig, ikke brukes til dette formålet i punktskrift. I slike tilfeller brukes vanlige anførselstegn («).

Eksempler:

«Reiste han med «Vesta»?»

⠲⠠⠗⠑⠊⠎⠞⠁ ⠓⠁⠝ ⠍⠑⠙ ⠲⠠⠧⠑⠎⠞⠁⠲⠢⠲

«»Vera» het båten,» rettet hun.

⠲⠲⠠⠧⠑⠗⠁⠖ ⠓⠑⠞ ⠃⠡⠞⠑⠝⠂⠲ ⠗⠑⠞⠞⠑⠞ ⠓⠥⠝⠄

Dersom anførselstegn og dollartegn forekommer i samme kontekst, settes skillepunkt, pkt. 6, mellom anførselstegnet og dollartegnet, se 11.4.

Anførselstegn kan også benyttes som gjentakelsestegn i tilfeller hvor det som står på linjen over, skal gjentas på de (n) neste linjen (e).

Eksempel:

5 kasser à 20 kg

3 » à 30 »

⠼⠑ ⠅⠁⠎⠎⠑⠗ ⠷ ⠼⠃⠚ ⠅⠛

⠼⠉ ⠲ ⠷ ⠼⠉⠚ ⠲

Gjentakelsestegn på denne måten bør brukes med forsiktighet. Ofte kan en like godt gjenta selve teksten på neste linje.

Gå til kapittel 3
Gå til kapittel 3

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.