Kapittel 3

 

3. Setningstegn

  1. Punktum . ⠄ (3)
  2. Komma , ⠂ (2)
  3. Semikolon ; ⠆ (23)
  4. Kolon : ⠒ (25)
  5. Spørsmålstegn ? ⠢ (26)
  6. Utropstegn ! ⠖ (235)

Setningstegn brukes på samme måte som i vanlig skrift.

 

3.1 Punktum . ⠄ (3)

Eksempler:

Eva spiser frokost.

⠠⠑⠧⠁ ⠎⠏⠊⠎⠑⠗ ⠋⠗⠕⠅⠕⠎⠞⠄

H.C. Andersen.

⠠⠓⠄⠠⠉ ⠠⠁⠝⠙⠑⠗⠎⠑⠝

Det er helt tåp…

⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠓⠑⠇⠞ ⠞⠡⠏⠄⠄⠄

Jeg kan da for … ikke vite det.

⠠⠚⠑⠛ ⠅⠁⠝ ⠙⠁ ⠋⠕⠗ ⠄⠄⠄ ⠊⠅⠅⠑ ⠧⠊⠞⠑ ⠙⠑⠞⠄

Punktum settes ofte i punktskrift som skille mellom siffergrupper i store tall, se 8.2.

Likeledes brukes punktum som multiplikasjonstegn, se 9.1.

 

3.2 Komma , ⠂ (2)

Eksempler:

Jeg kan ikke uttale meg om dette, da jeg ikke kjenner saken.

⠠⠚⠑⠛ ⠅⠁⠝ ⠊⠅⠅⠑ ⠥⠞⠞⠁⠇⠑ ⠍⠑⠛ ⠕⠍ ⠙⠑⠞⠞⠑⠂ ⠙⠁ ⠚⠑⠛ ⠊⠅⠅⠑ ⠅⠚⠑⠝⠝⠑⠗ ⠎⠁⠅⠑⠝⠄

Jan kjøpte grønnsaker, egg og ost.

Hanne kjøpte 2,5 kg blåbær.

Genseren kostet kr 99,50.

 

3.3 Semikolon ; ⠆ (23)

Eksempler:

Tore forsvant; det ble stor oppstandelse.

⠠⠞⠕⠗⠑ ⠋⠕⠗⠎⠧⠁⠝⠞⠆ ⠙⠑⠞ ⠃⠇⠑ ⠎⠞⠕⠗ ⠕⠏⠏⠎⠞⠁⠝⠙⠑⠇⠎⠑⠄

15,9; 22,6; 3; 2,5

⠼⠁⠑⠂⠊⠆ ⠼⠃⠃⠂⠋⠆ ⠼⠉⠆ ⠼⠃⠂⠑

I oppsett, f.eks. regnskap/budsjettoppstillinger med opptil 4–5 kolonner, kan det være hensiktsmessig å sette semikolon etter hver kolonne.

Eksempel:

Tekst; Regnskap 2006; Regnskap 2005; Budsjett 2006; Budsjett 2007

Inntekter

Inndekning av felleskostnader; 2.088.000; 1.986.000; 1.986.000; 2.088.000

Andre leieinntekter; 40.800; 39.600; 38.000; 40.000

⠠⠞⠑⠅⠎⠞⠆ ⠠⠗⠑⠛⠝⠎⠅⠁⠏ ⠼⠃⠚⠚⠋⠆ ⠠⠗⠑⠛⠝⠎⠅⠁⠏ ⠼⠃⠚⠚⠑⠆ ⠠⠃⠥⠙⠎⠚⠑⠞⠞ ⠼⠃⠚⠚⠋⠆ ⠠⠃⠥⠙⠎⠚⠑⠞⠞ ⠼⠃⠚⠚⠛

⠠⠊⠝⠝⠞⠑⠅⠞⠑⠗

⠠⠊⠝⠝⠙⠑⠅⠝⠊⠝⠛ ⠁⠧ ⠋⠑⠇⠇⠑⠎⠅⠕⠎⠞⠝⠁⠙⠑⠗⠆ ⠼⠃⠄⠚⠓⠓⠄⠚⠚⠚⠆ ⠼⠁⠄⠊⠓⠋⠄⠚⠚⠚⠆ ⠼⠃⠚⠓⠓⠄⠚⠚⠚

⠠⠁⠝⠙⠗⠑ ⠇⠑⠊⠑⠊⠝⠝⠞⠑⠅⠞⠑⠗⠆ ⠼⠙⠚⠄⠓⠚⠚⠆ ⠼⠉⠊⠄⠋⠚⠚⠆ ⠼⠉⠓⠄⠚⠚⠚⠆ ⠼⠙⠚⠄⠚⠚⠚

 

3.4 Kolon : ⠒ (25)

Eksempler:

Per sa: «Jeg vil ikke være med på sjøen i dag.»

⠠⠏⠑⠗ ⠎⠁⠒ ⠲⡚⠑⠛ ⠧⠊⠇ ⠊⠅⠅⠑ ⠧⠜⠗⠑ ⠍⠑⠙ ⠏⠡ ⠎⠚⠪⠑⠝ ⠊ ⠙⠁⠛⠄⠲

Det finnes 3 ulike skjemaer: røde, gule og blå.

⠠⠙⠑⠞ ⠋⠊⠝⠝⠑⠎ ⠼⠉ ⠥⠇⠊⠅⠑ ⠎⠅⠚⠑⠍⠁⠑⠗⠒ ⠗⠪⠙⠑⠂ ⠛⠥⠇⠑ ⠕⠛ ⠃⠇⠡⠄

Målestokk 1:50.000.

⠠⠍⠡⠇⠑⠎⠞⠕⠅⠅ ⠼⠁⠒⠼⠑⠚⠄⠚⠚⠚⠄

Kolon som divisjonstegn, se 9.1.
 

3.5 Spørsmålstegn ? ⠢ (26)

Eksempler:

Melk? Juice? Eller vann?

⠠⠍⠑⠇⠅⠢ ⠠⡚⠥⠊⠉⠑⠢ ⡑⠇⠇⠑⠗ ⠧⠁⠝⠝⠢

«Skal vi gå ut og spise i dag?» spurte Karin.

⠲⠠⠎⠅⠁⠇ ⠧⠊ ⠛⠡ ⠥⠞ ⠡ ⠎⠏⠊⠎⠑ ⠊⠙⠁⠛⠢⠲⠂ ⠎⠏⠥⠗⠞⠑ ⠠⠅⠁⠗⠊⠝⠄

 

3.6 Utropstegn ! ⠖ (235)

Eksempler:

Pass på!

⠠⠏⠁⠎⠎ ⠏⠡⠖

Lykke til!

⠠⠇⠵⠅⠅⠑ ⠞⠊⠇⠖

For utropstegn i edb-sammenheng, se 12.8.4.

Gå til kapittel 2
Gå til kapittel 4

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.