Kapittel 14

 

14. Diakritiske tegn

  • Universalaksent og akutt-tegn ⠈ (4)
  • Gravistegn ` og overstrek ¯ ⠘ (45)
  • Tilde ˜ ⠹ (1456)
  • Trema ¨ og prikk . ⠒ (25)
  • Cirkumfleks ˆ og omvendt cirkumfleks . ⠨ (46)
  • Breve . og ring ° ⠲ (256)
  • Cedille ¸ og ogonek . ⠖ (235)
  • Gjennomstrek og modifisert bokstav ⠔ (35)

Et diakritisk tegn er et tegn som i vanlig skrift settes til en bokstav, enten over, under eller gjennom bokstaven. I punktskrift settes det foran bokstaven og er å betrakte som et slags fortegn (se kap. 7). Derfor brukes fortrinnsvis høyre kolonne til diakritiske tegn. Tilhører det diakritiske tegnet en stor bokstav, settes storbokstavmarkeringen (pkt. 6) foran det diakritiske tegnet.

I flere tilfeller står én og samme punktkombinasjon for flere diakritiske tegn. Ved tilordning av punktskriftsymboler er det lagt vekt på to forhold: tegn som har samme punktrepresentasjon, skal likne på hverandre i vanlig skrift, og to tegn som har samme punktrepresentasjon, brukes ikke på ett og samme språk

 

14.1 Universalaksent

Hvis en ikke anser det viktig å markere hvilket diakritisk tegn som brukes i vanlig skrift, kan en i punktskrift bruke universalaksent, unntatt i de tilfellene som er nevnt i 2.2.1. Alle de diakritiske tegnene som er nevnt nedenfor, kan altså erstattes med universalaksent.

Eksempler:

Forlì

⠠⠕⠗⠇⠈⠊

Citroën

⠠⠉⠊⠞⠗⠕⠈⠑⠝

hôpital

⠓⠈⠕⠏⠊⠞⠁⠇

Dvorák

⠠⠙⠧⠕⠗⠈⠁⠅

Brăila

⠠⠃⠗⠈⠁⠊⠇⠁

français

⠋⠗⠁⠝⠈⠉⠁⠊⠎s

Częstochowa

⠠⠉⠽⠈⠑⠎⠞⠉⠓⠕⠺⠁

Lódz

⠠⠈⠇⠕⠙⠈⠽

ođđasat

⠕⠈⠙⠈⠙⠁⠎⠁⠞

 

14.2 Tegn over bokstaven

Akutt-tegn ´ ⠈ (4)

Strek skrått opp mot høyre. Tegnet brukes generelt for å markere trykk, men det kan også brukes for å angi lukket uttale av vokal, lang vokal, og spesiell uttale av konsonant. Tegnet forekommer i mange språk. Om e med akutt-tegn, se 2.2.1. Her følger eksempler fra hhv. norsk, spansk, ungarsk og polsk.

Eksempler:

Han fór opp.

⠠⠓⠁⠝ ⠋⠈⠕⠗ ⠕⠏⠏⠄

Málaga

⠠⠍⠈⠁⠇⠁⠛⠁

Bartók

⠠⠃⠁⠗⠞⠈⠕⠅

Gdańsk

⠠⠛⠙⠁⠈⠝⠎⠅

Gravistegn ` og overstrek ¯ ⠘ (45)

Gravistegn er en strek skrått opp mot venstre. Det kan angi trykk, men også åpen uttale av vokal. Om o med gravistegn i nynorsk, se 2.2.1. Her følger eksempler fra fransk og italiensk.

Eksempler:

où (hvor) ⠕⠘⠥

Forlì ⠠⠋⠕⠗⠇⠘⠊

Overstrek, også kalt macron, er en vannrett strek. Den forekommer i latvisk og kan dessuten brukes for å angi lang vokal i latin, som i eksemplet nedenfor.

Eksempel:

lātus (bred)

⠇⠘⠁⠞⠥⠎

Tilde ˜ ⠹ (1456)

Tegnet er en bølgestrek. Det forekommer i portugisisk over vokal for å angi nasal uttale, og i spansk over n for å angi «nj»-uttale.

Eksempler:

São Paulo

⠠⠎⠹⠁⠕ ⠠⠏⠁⠥⠇⠕

España

⠠⠑⠎⠏⠁⠹⠁

 

Trema ¨ og prikk . ⠒ (25)

Trema, også kalt tødler, er to prikker i bredd. Om trema over a og o i svensk, finsk og tysk, og om trema over u i tysk (tysk y), se 2.2.1. Trema kan også forekomme over andre vokaler, ofte for å angi at to tilstøtende vokaler ikke skal uttales i én stavelse, slik eksemplet fra fransk viser.

Eksempel:

Citroën

⠠⠉⠊⠞⠗⠕⠒⠑⠝

Prikk forekommer i polsk over z for å angi spesiell uttale.

Eksempel:

że (at)

⠒⠽⠑

Cirkumfleks ˆ og omvendt cirkumfleks . ⠨ (46)

Cirkumfleks, også kalt «hatt», «tak» og «møne», er to skråstreker som møtes i en vinkel øverst. Over vokal kan tegnet angi at en konsonant er forsvunnet, og over konsonant angir det spesiell uttale. Her følger eksempler fra norsk, fransk og esperanto.

Eksempler:

sâl (sadel)

⠎⠨⠁⠇

hôpital

⠓⠨⠕⠏⠊⠞⠁⠇

jûs (nettopp)

⠨⠚⠥⠎

Omvendt cirkumfleks, også kalt hachek, caron og «omvendt hatt», er to skråstreker som møtes i en vinkel nederst, altså en slags v. Tegnet forekommer over konsonant i samisk og i noen slaviske språk for å angi spesiell uttale. Her følger eksempler fra samisk og tsjekkisk.

Eksempler:

sápmelaš (same)

⠎⠨⠁⠏⠍⠑⠇⠁⠨⠎

Dvorák

⠠⠙⠧⠕⠗⠨⠁⠅

Breve . og ring ° ⠲ (256)

Breve er en bue med åpningen opp. I latin kan tegnet brukes for å angi kort vokal, i esperanto står den over u som ikke danner stavelse, og i rumensk angir den spesiell uttale av den vokalen den står over. Eksemplene er fra disse tre språkene.

Eksempler:

lătus (side)

⠇⠲⠁⠞⠥⠎

aŭ (eller)

⠁⠲⠥

Brăila

⠠⠃⠗⠲⠁⠊⠇⠁

Ring er den lille sirkelen som står over a i skandinavisk å, og dessuten forekommer den i tsjekkisk.

Eksempel:

dum (hus)

⠙⠲⠥⠍

 

14.3 Tegn under bokstaven

Cedille ¸ og ogonek . ⠖ (235)

Cedille ser ut som et komma. Opprinnelig var det en liten z, og den angir s-aktig uttale. Her følger eksempler fra fransk, portugisisk og rumensk.

Eksempler:

français (fransk)

⠋⠗⠁⠝⠖⠉⠁⠊⠎

Moçambique

⠠⠍⠕⠖⠉⠁⠍⠃⠊⠟⠥⠑

Constanța

⠠⠉⠕⠝⠎⠞⠁⠝⠖⠞⠁

Ogonek er omvendt cedille og forekommer i polsk under vokal for å angi nasal uttale.

Det samme tegnet forekommer i norrøn o med kvist, se 2.2.3.

Eksempel:

Częstochowa

⠠⠉⠽⠖⠑⠎⠞⠕⠉⠓⠕⠺⠁

Punktskriftsymbolet bør også kunne brukes for andre diakritiske tegn under bokstaven, f.eks. loddrett strek, som forekommer i latvisk.

14.4 Tegn gjennom bokstaven

Generelt punktskriftsymbol for gjennomstreket og modifisert bokstav er ⠔ (35). Strek gjennom bokstaven kjenner vi fra norsk og dansk ø, der streken går skrått opp mot høyre. Det gjør den også gjennom l i polsk for å angi spesiell uttale.

Eksempel:

Łódź

⠠⠔⠇⠈⠕⠙⠈⠽

Symbolet brukes også for å markere at bokstaven har en litt avvikende form i forhold til den «rene» bokstaven. Slik kan ⠔d betegne samisk og kroatisk d med vannrett strek gjennom (se 2.2.2) eller «eth» (stungen d) i norrønt, islandsk og færøysk (se 2.2.3).

Eksempler:

ođđasat (nyheter)

⠕⠔⠙⠔⠁⠎⠁⠞

Bláalóniđ (den blå lagune)

⠠⠃⠇⠈⠁⠁⠇⠈⠕⠝⠊⠔⠙

De bokstavene som angir ustemt th-lyd i samisk (2.2.2), norrønt og islandsk (2.2.3), gjengis ⠔⠞ (35-2345). Selv om norrøn og islandsk thorn ikke ser ut som en t, gjør uttalen det naturlig å gjengi også denne bokstaven som ⠔⠞.

Eksempler:

Ruoŧŧa (Sverige)

⠠⠗⠥⠕⠔⠞⠔⠞⠁

þingvellir

⠠⠔⠞⠝⠛⠧⠑⠇⠇⠊⠗

Tysk «scharfes s» var opprinnelig en sammenskriving av s og z, men ser i dag ut omtrent som en gresk beta. Hvis en ikke vil gjengi denne bokstaven som «ss», må det gå an å gjengi den som ⠔⠎ (35-234).

Eksempel:

groß (stor)

⠛⠗⠕⠔⠎

Gå til kapittel 13
Gå til kapittel 15

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.