Kapittel 13

 

13. Tegnkombinasjoner

  • Copyright © ⠦⠉⠴ (236-14-356)
  • Registrert varemerke ® ⠦⠗⠴ (236-1235-356)
  • Varemerke (trademark) ™ ⠦⠞⠴) (236-2345-356)
  • Vedleggstegn ./. ⠄⠌⠄ (3-34-3)
  • Repetisjonstegn /: :/ ⠌⠒ ⠒⠌ (34-25 og 25-34)
  • Smilende ansikt :-) ⠒⠤⠴ (25-36-356)
  • Surt ansikt :-( ⠒⠤⠦ (25-36-236)

 

13.1 Bokstaver i sirkler

Vanlig trykk gjør bruk av noen symboler som består av en bokstav inne i en sirkel. De vanligste er copyright, stor C i sirkel, og registrert varemerke, stor R i sirkel. I punktskrift settes bokstaven uten storbokstavmarkering i parentes istedenfor i sirkel. Denne noteringsmåten kan brukes til nye symboler som måtte dukke opp i vanlig trykk, og den brukes til symboler som i vanlig trykk har en annen form enn bokstav i sirkel, f.eks. valutategn, se 11.5. Her tas det med ytterligere ett slikt symbol.

Varemerke (trademark) noteres i vanlig trykk som TM oppe på linjen. I punktskrift er det en t i parentes.

Eksempler:

© OUP 2007

⠦⠉⠴ ⠠⠠⠕⠥⠏ ⠼⠃⠚⠚⠛

Regnskapet er redigert i Microsoft Excel®.

⠠⠗⠑⠛⠝⠎⠅⠁⠏⠑⠞ ⠑⠗ ⠗⠑⠙⠊⠛⠑⠗⠞ ⠊ ⠠⠍⠊⠉⠗⠕⠎⠕⠋⠞ ⠠⠑⠭⠉⠑⠇⠦⠗⠴⠄

Paracetamolpreparater selges under flere navn. Paracet™ og Pinex™ er to av dem.

⠠⠏⠁⠗⠁⠉⠑⠞⠁⠍⠕⠇⠏⠗⠑⠏⠁⠗⠁⠞⠑⠗ ⠎⠑⠇⠛⠑⠎ ⠥⠝⠙⠑⠗ ⠋⠇⠑⠗⠑ ⠝⠁⠧⠝⠄ ⠠⠏⠁⠗⠁⠉⠑⠞⠦⠞⠴ ⠕⠛ ⠠⠏⠊⠝⠑⠭⠦⠞⠴ ⠑⠗ ⠞⠕ ⠁⠧ ⠙⠑⠍⠄

 

13.2 Kombinasjoner med skråstrek

I vanlig skrift brukes skråstrek i noen kombinasjoner der punktskrift har annen notasjon, f.eks. prosent og promille, se 9.6. Andre kombinasjoner der skråstrek inngår, noteres i punktskrift som i vanlig skrift. Her tas to slike kombinasjoner med.

Skråstrek mellom to punktumer er vedleggstegn, som plasseres i venstre marg på den linjen i den løpende teksten der vedlegget nevnes.

Eksempel:

./. Du finner alt i brevet fra advokaten.

⠄⠌⠄ ⠠⠙⠥ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠁⠇⠞ ⠊ ⠃⠗⠑⠧⠑⠞ ⠋⠗⠁ ⠁⠙⠧⠕⠅⠁⠞⠑⠝⠄

Som repetisjonstegn brukes skråstrek kolon foran, og kolon skråstrek etter det som skal gjentas.

Eksempel:

så /: vi vant :/ vår rett.

⠎⠡ ⠌⠒ ⠧⠊ ⠧⠁⠝⠞ ⠒⠌ ⠧⠡⠗ ⠗⠑⠞⠞⠄

 

13.3 Ikoniske tegnkombinasjoner

I e-post-og SMS-meldinger brukes ofte «ikoniske tegnkombinasjoner» som bl.a. skal avbilde ansiktsuttrykk og annet kroppsspråk. De to tegnkombinasjonene som er tatt med her, er smilende ansikt, kolon bindestrek høyreparentes, og surt ansikt, kolon bindestrek venstreparentes. De kan forklares slik:

Hvis vi snur arket (eller skjermbildet) 90 grader med urviseren, forestiller kolon-tegnet øynene, bindestreken nesen, og parentesen munnen. Ved høyreparentes peker munnvikene opp, og ansiktet er smilende. Ved venstreparentes peker munnvikene ned, og ansiktet er surt.

Eksempler:

Noe så dumt er det bare du som kan skrive. :-)

⠠⠝⠕⠑ ⠎⠡ ⠙⠥⠍⠞ ⠑⠗ ⠙⠑⠞ ⠃⠁⠗⠑ ⠙⠥ ⠎⠕⠍ ⠅⠁⠝ ⠎⠅⠗⠊⠧⠑⠄ ⠒⠤⠴

Jeg har prøvd å sende deg denne meldingen to ganger før, men enten henger pc-en seg opp, eller så brytes nettforbindelsen. :-(

⠠⠚⠑⠛ ⠓⠁⠗ ⠏⠗⠪⠧⠙ ⠡ ⠎⠑⠝⠙⠑ ⠙⠑⠛ ⠙⠑⠝⠝⠑ ⠍⠑⠇⠙⠊⠝⠛⠑⠝ ⠞⠕ ⠛⠁⠝⠛⠑⠗ ⠋⠪⠗⠂ ⠍⠑⠝ ⠑⠝⠞⠑⠝ ⠓⠑⠝⠛⠑⠗ ⠏⠉⠤⠑⠝ ⠎⠑⠛ ⠕⠏⠏⠂ ⠑⠇⠇⠑⠗⠎ ⠎⠡ ⠃⠗⠵⠞⠑⠎ ⠝⠑⠞⠞⠋⠕⠗⠃⠊⠝⠙⠑⠇⠎⠑⠝⠄ ⠆⠤⠦

Ikoniske tegnkombinasjoner kan varieres i en grad som gjør det umulig å gi en uttømmende liste over dem her. Kolon-tegnet kan f.eks. erstattes med et 8-tall som tegn for «briller». En hjemmeside inneholder ikoniske tegnkombinasjoner for bl.a.: smil, forbauset, blunker, forvirret, gråtende, kul, åpen munn, rekker tunge, trist, skuffet, flau, sint, sarkastisk, syk, tenkende, oppgitt, tommelen ned, tommelen opp, høyreklem, venstreklem, knust hjerte, søvnig, kattefjes, hundefjes.

Hvis slike tegnkombinasjoner i det hele tatt skal gjengis i punktskrift, fins det neppe noen bedre løsning enn å «oversette» dem tegn for tegn. Men for å forstå betydningen av dem må leseren enten pugge dem utenat, eller i det minste vite hvordan hvert tegn ser ut i vanlig skrift.

Gå til kapittel 12
Gå til kapittel 14

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.