Kapittel 11

 

11. Myntenheter

  • Euro € ⠢ (26)
  • Pund £ ⠇ (123)
  • Dollar $ ⠲ (256)
  • Valutategn ¤ ⠦⠍⠴ (236-134-356)

Hovedregelen for notasjon av mynt er at en følger skrivemåten i vanlig trykk. Hvis det er et eget symbol for myntenheten i punktskrift, settes dette umiddelbart foran tallet.

 

11.1 Kroner

Kroner skrives fortrinnsvis som i vanlig trykk, også når det gjelder forkorting.

EKSEMPLER:

1 kr 10,50 kr kr 1.500,- NOK 750

⠼⠁ ⠅⠗ ⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠅⠗ ⠅⠗⠼⠁⠄⠑⠚⠚⠂⠤ ⠠⠠⠝⠕⠅ ⠼⠛⠑⠚

En plassbesparende skrivemåte er å sette bokstaven k umiddelbart foran tallet. Dette anbefales ikke som standard, men brukes om nødvendig.

Eksempler:

k1 k10,50 k1.500

⠅⠼⠁ ⠅⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠅⠼⠁⠄⠑⠚⠚

 

11.2 Euro € ⠢ (26)

Eurotegnet er en e med to loddrette streker gjennom. I punktskrift kan tegnet oppfattes som en senket e.

Eksempler:

€1 €10,50 €1.500

⠢⠼⠁ ⠢⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠢⠼⠁⠄⠑⠚⠚

I Belgia kostet CD-en €8,50.

⠠⠊ ⠠⠃⠑⠇⠛⠊⠁ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠠⠠⠉⠙⠤⠑⠝ ⠢⠼⠓⠂⠑⠚⠄
 

11.3 Pund £ ⠇ (123)

Pundtegnet er en gjennomstreket L. I punktskrift benyttes bokstaven l plassert umiddelbart foran tallet.

Eksempler:

£1 £10,50 £1.500

⠇⠼⠁ ⠇⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠇⠼⠁⠄⠑⠚⠚

Billetten på londonbussen kostet £2.

⠠⠃⠊⠇⠇⠑⠞⠞⠑⠝ ⠏⠡ ⠇⠕⠝⠙⠕⠝⠃⠥⠎⠎⠑⠝ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠇⠼⠃⠄

 

11.4 Dollar $ ⠲ (256)

Dollartegnet er en s med to loddrette streker gjennom. I punktskrift kan tegnet oppfattes som en senket d.

Eksempler:

$1 $10,50 $1.500

⠲⠼⠁ ⠲⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠲⠼⠁⠄⠑⠚⠚⠚

I New York er billettprisene bare $2.

⠠⠊ ⠠⠝⠑⠺ ⠠⠵⠕⠗⠅ ⠑⠗ ⠃⠊⠇⠇⠑⠞⠞⠏⠗⠊⠎⠑⠝⠑ ⠃⠁⠗⠑ ⠲⠼⠃⠄

Dersom anførselstegn og dollar står inntil hverandre, settes et skillepunkt, pkt. 6, mellom dem.

Eksempel:

«$29 kostet boka,» sa han.

⠲⠠⠲⠼⠃⠊ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠃⠕⠅⠁⠂⠲ ⠎⠁ ⠓⠁⠝⠄

 

11.5 Valutategn ¤ ⠦⠍⠴ (236-134-356)

Tegnet er en tom sirkel med fire korte streker som skrår ut fra sirkelen i hver sin retning. I punktskrift er tegnet en m i parentes. Tegnet er bygd opp på samme måte som andre bokstavsymboler, f.eks. copyright, se 13.1. M-en kan forstås som «moneta» eller «mynt».

Eksempel:

I Indonesia kostet sjalet ¤114 i lokal valuta.

⠠⠊ ⠠⠊⠝⠙⠕⠝⠑⠎⠊⠁ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠎⠚⠁⠇⠑⠞ ⠦⠍⠴⠼⠁⠁⠙ ⠊ ⠇⠕⠅⠁⠇ ⠧⠁⠇⠥⠞⠁⠄

 

11.6 Andre myntenheter

Andre myntenheter skrives som i vanlig trykk, for eksempel SEK (svenske kroner) og DKK (danske kroner). Det skal alltid være mellomrom mellom tallet og valutakoden.

Eksempler:

Bildet kostet 125 SEK i Stockholm.

⠠⠃⠊⠇⠙⠑⠞ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠼⠁⠃⠑ ⠠⠠⠎⠑⠅ ⠊ ⠠⠎⠞⠕⠉⠅⠓⠕⠇⠍⠄

Hytteleia i Århus var DKK 700 pr. døgn.

⠠⠓⠵⠞⠞⠑⠇⠑⠊⠁ ⠊ ⠠⠡⠗⠓⠥⠎ ⠧⠁⠗ ⠠⠠⠙⠅⠅ ⠼⠛⠚⠚ ⠏⠗⠄ ⠙⠪⠛⠝⠄

Gå til kapittel 10
Gå til kapittel 12

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.