Kapittel 10

 

10. Målenheter

  • Gradtegn ° ⠐⠴ (5-356)
  • Minutt, fot ‘ ⠐ (5)
  • Sekund, tomme » ⠐⠐ (5-5)
  • Kaliber . ⠼⠄ (3456-3)

 

10.1 Benevninger

Hovedregelen er at en benevning til et tall settes etter tallet med et mellomrom mellom.

Eksempler:

Spydkastet var 85,71 m.

⠠⠎⠏⠵⠙⠅⠁⠎⠞⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠼⠓⠑⠂⠛⠁ ⠍⠄

En boks melk rommer normalt 1 l.

⠠⠑⠝ ⠃⠕⠅⠎ ⠍⠑⠇⠅ ⠗⠕⠍⠍⠑⠗ ⠝⠕⠗⠍⠁⠇⠞ ⠼⠁ ⠇⠄

Det er bare 30 g smør i kaka!

⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠃⠁⠗⠑ ⠼⠉⠚ ⠛ ⠎⠍⠪⠗ ⠊ ⠅⠁⠅⠁⠖

Lua kostet bare 64 kr på salg.

⠠⠇⠥⠁ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠃⠁⠗⠑ ⠼⠋⠙ ⠅⠗ ⠏⠡ ⠎⠁⠇⠛⠄

Det skal brukes store bokstaver i benevninger dersom det brukes i vanlig trykk.

Eksempler:

Radiostasjonen sender på 98,4 MHz.

⠠⠗⠁⠙⠊⠕⠎⠞⠁⠎⠚⠕⠝⠑⠝ ⠎⠑⠝⠙⠑⠗ ⠏⠡ ⠼⠊⠓⠄⠙ ⠠⠍⠠⠓⠽⠄

Dokumentet var ikke større enn 20 kB.

⠠⠙⠕⠅⠥⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠊⠅⠅⠑ ⠎⠞⠪⠗⠗⠑ ⠑⠝⠝ ⠼⠃⠚ ⠅⠠⠃⠄

Det skal ikke være mellomrom mellom tall og benevninger når symbolet for benevningen ikke har punkter i venstre kolonne i første celle. (Bokstavmarkering er ikke en del av symbolet for benevningen.) Dette gjelder prosent og promille (se 9.6) og mange symboler i resten av dette kapitlet.

 

10.2 Grader ° ⠐⠴ (5-356), minutter ‘ ⠐ (5) og sekunder » ⠐⠐ (5-5)

Gradtegnet er en liten sirkel øverst på linjen. Minutt er en apostrof og sekund er to apostrofer etter hverandre. Gradtegn, minutt og sekund skal settes helt inntil tallet det hører sammen med.

Eksempler:

Vinkelen var 45°.

⠠⠧⠊⠝⠅⠑⠇⠑⠝ ⠧⠁⠗ ⠼⠙⠑⠐⠴⠄

Alta ligger på 69° 57′ nordlig bredde.

⠠⠁⠇⠞⠁ ⠇⠊⠛⠛⠑⠗ ⠏⠡ ⠼⠋⠊⠐⠴ ⠼⠑⠛⠐ ⠝⠕⠗⠙⠇⠊⠛ ⠃⠗⠑⠙⠙⠑⠄

Ute er det 20° C.

⠠⠥⠞⠑ ⠑⠗ ⠙⠑⠞ ⠼⠃⠚⠐ ⠠⠉⠄

prod.komm: Det skal være mellomrom foran ‘⠠⠉⠄’ (‘C.’)? ‘C’ er vel å regne som en benevning?

For gradtegnet gjelder det samme som for prosent og promille når det kommer rett før en høyreparentes. Det må settes et skillepunkt, pkt. 6, mellom tegnet og parentesen.

Eksempel:

Vannet har nådd kokepunktet (100°).

⠠⠧⠁⠝⠝⠑⠞ ⠓⠁⠗ ⠝⠡⠙⠙ ⠅⠕⠅⠑⠏⠥⠝⠅⠞⠑⠞ ⠦⠼⠁⠚⠚⠐⠴⠠⠴⠄

 

10.3 Fot ‘ ⠐ (5), tommer » ⠐⠐ (5-5)

Fot og tomme er de samme tegnene som henholdsvis minutt og sekund både i punktskrift og vanlig skrift.

Eksempler:

Båten er 13′ lang.

⠠⠃⠡⠞⠑⠝ ⠑⠗ ⠼⠁⠉⠐ ⠇⠁⠝⠛⠄

5,25» disketter er ikke lenger å få tak i.

⠼⠑⠂⠃⠑⠐⠐ ⠙⠊⠎⠅⠑⠞⠞⠑⠗ ⠑⠗ ⠊⠅⠅⠑ ⠇⠑⠝⠛⠑⠗ ⠡ ⠋⠡ ⠞⠁⠅ ⠊⠄

 

10.4 Kaliber . ⠼⠄ (3456-3)

I vanlig skrift settes punktum foran tallet. Det dreier seg om et engelsk desimalpunktum som står for «null komma», og i punktskrift skal punktumet stå etter talltegnet.

Eksempel:

Hun prøvde å skyte meg med en .38 Colt!

⠠⠓⠥⠝ ⠏⠗⠪⠧⠙⠑ ⠡ ⠎⠅⠵⠞⠑ ⠍⠑⠛ ⠍⠑⠙ ⠑⠝ ⠼⠄⠉⠓ ⠠⠉⠕⠇⠞⠖

Gå til kapittel 9
Gå til kapittel 11

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.