Appendiks 5 Tysk

Til grunn for noen av spesialtegnene i tysk punktskrift ligger et prinsipp for notering av avvikende skrift i løpende tekst. De formene for avvikende skrift som er definert, er versaler (store bokstaver), fremmede språks punktskrift, utheving, matematikk og datapunkt. Hver av disse skrifttypene har sitt fortegn. Omfatter skrifttypen bare ett ord (til mellomrom eller bindestrek), står fortegnet foran ordet. Omfatter den flere ord, står et «utvidet» fortegn foran det første ordet, og passasjen med avvikende skrift avsluttes med pkt. 6-3.

Spesialbokstav i det tyske alfabetet

 • Scharfes s («dobbel» s, skrevet ß): ⠆⠨ (23 46)

Tegn

 • Rund parentes, venstre og høyre: () ⠶ (2356)
 • Hakeparentes, venstre og høyre: [] ⠠⠶ (6-2356)
 • Anførsel begynner: » ⠦ ( (236)
 • Anførsel slutt: » ⠴ (356)
 • Enkel anførsel: ‘⠠⠦ ⠠⠴ (6-236 og 6-356)
 • Apostrof: ‘ ⠠ (6)
 • Stjerne: * ⠠⠔ (6-35) ved flere stjerner står pkt. 6 bare foran den første
 • Et-tegn: & ⠐⠥ (5-136)
 • Avsnittstegn (Artikelzeichen): ¶ ⠴ (356) uten mellomrom etter, som for paragraftegn
 • Bindestrek etter mellomrom: – ⠠⠤ (6-36)
 • Lang bindestrek: – ⠠⠤ (6-36) uten mellomrom foran og etter
 • Tankestrek: – ⠠⠤ (6-36) uten mellomrom foran, men med mellomrom eller setningstegn etter
 • Understrek: _ ⠈⠸ (4-456)
 • Loddrett strek: | ⠸⠇ (456-123) med mellomrom på hver side
 • Skråstrek: / ⠐⠂ (5-2) unntatt som matematisk brøkstrek
 • Liten latinsk bokstav: ⠠ (6)
 • Stor (e) latinsk (e) bokstav (er): ⠘ (45) foran (den første)
 • Flere ord med bare store bokstaver: ⠘⠘ (45-45) foran første ord og ⠠⠄ (6-3) etter siste ord
 • En stor bokstav som følges av liten bokstav: $ (46) foran den store
 • Greske (eller andre ikke-latinske) bokstaver: for ett ord ⠰ (56) foran; for flere ord ⠰⠰ (56-56) foran og ⠠⠄ (6-3) etter
 • Romertall med store bokstaver: ⠘ (45) foran
 • Romertall med små bokstaver: ⠠ (6) foran
 • Utheving av ett ord: ⠸ (456) foran
 • Utheving av flere ord: ⠸⠸ (456-456) foran og ⠠⠄ (6-3) etter
 • Utheving av begynnelsen av ord: ⠸ (456) foran og ⠠⠄ (6-3) etter
 • Utheving som starter inne i ord: ⠠⠸ (6-456) foran og ⠠⠄ (6-3) etter dersom uthevingen også slutter inne i ordet, ingenting etter dersom uthevingen varer ut ordet
 • Tekst på fremmed språk: ett ord: ⠰ (56) foran; flere ord: ⠰⠰ (56-56) foran og ⠠⠄ (6-3) etter
 • Ordenstall kan skrives med punktum etter, som på norsk, men også som nedsenkede siffer
 • Siffergrupper som skilles med mellomrom i vanlig skrift, skal skilles med punktum ⠄ (3) i punktskrift
 • Brøker der både teller og nevner er naturlige tall, noteres med telleren som grunntall og nevneren nedsenket uten nytt talltegn
 • Dato kan skrives med dagen som nedsenkede siffer og måneden som vanlige siffer uten nytt talltegn
 • Klokkeslett kan skrives med timen nedsenket og minuttene vanlig uten nytt talltegn
 • Bibelhenvisninger skrives med kapitlet nedsenket og versene som vanlige siffer uten nytt talltegn
 • Matematiske tegn: ett «ord» (til mellomrom eller talltegn): ⠈ (4) foran; flere «ord»: ⠈⠈ (4-4) foran og ⠠⠄ (6-3) etter. Dette betyr at pkt. 4 står foran plusstegn, minustegn osv. i løpende tekst
 • Multiplikasjonstegn: kryss: x ⠦ (236); stjerne: * ⠔ (35); punkt: . ⠄ (3) (uten punkt 4 foran, og like inntil forrige tall)
 • Divisjonstegn: skråstrek / ⠲ (256); kolon : ⠒ (25)
 • Brøkstrek: ⠳ (1256)
 • Prosent: % ⠼⠚⠴ (3456-245-356) uten mellomrom foran
 • Promille: ‰ ⠼⠚⠴⠴ (3456-245-356-356) uten mellomrom foran
 • Potenstegn: ⠬ (346) uten mellomrom eller pkt. 4 foran; er eksponenten et positivt heltall, skrives den nedsenket og uten talltegn
 • Foranstilt og etterstilt øvre indeks: ⠌ (34) bruksmåte som for potenstegn; mellomrom skal unngås og kan ev. erstattes med pkt. 4
 • Foranstilt og etterstilt nedre indeks: ⠡ (16) bruksmåte som for potenstegn og øvre indeks
 • Rund parentes i formler: ( ) ⠣ ⠜ (126 og 345)
 • Hakeparentes i formler: [ ] ⠷ ⠾ (12356 og 23456)
 • Overgang fra tekst til formel: ⠐⠂, (5-2) uten mellomrom etter
 • Overgang fra formel til tekst: ⠠⠄ (6-3) uten mellomrom foran
 • Gradtegn: ° ⠈⠴ (4-356) uten mellomrom foran
 • Bueminutt: ⠈⠔ (4-35) uten mellomrom foran
 • Sekund: » ⠈⠔⠔ (4-35-35) uten mellomrom foran
 • Euro: € ⠈⠑ (4-15) umiddelbart foran tallet
 • Pund: £ ⠈⠇ (4-123) umiddelbart foran tallet
 • Dollar: $ ⠈⠎ (4-234) umiddelbart foran tallet
 • Datapunkt: ett ord (til mellomrom): ⠠⠨ (6-46) foran; flere ord: ⠨⠨ (46-46) foran og ⠠⠄ (6-3) etter. Som standard for notering av datapunkt i 6-punkts skrift brukes EuroBraille, men slik at pkt. 4 foran et tegn angir at tegnet har pkt. 7 i 8-punkts skrift, pkt. 6 foran et tegn angir at tegnet har pkt. 8 i 8-punkts skrift, og pkt. 46 angir at tegnet har både pkt. 7 og 8. For å angi at pkt. 4, pkt. 6 og pkt. 46 ikke skal oppfattes som fortegn, men som hhv. anførselstegn, apostrof og dollartegn i EuroBraille, settes tegnet to ganger.
 • Krøllalfa: @ ⠈⠜ (4-345) (i EuroBraille 3457)
 • Skråstrek / (i EuroBraille): ⠲ (256)
 • Omvendt skråstrek: \ ⠈⠌ (4-34) (i EuroBraille 347)
 • Tilde ~ (i EuroBraille): ⠮ (2346)
 • Loddrett strek | (i EuroBraille): ⠌ (34)
 • Escapetegn: ⠨⠨ (46-46) (i EuroBraille 46) Kontrolltegn: ⠨ (46) foran (fordi de har pkt. 7 og 8 i EuroBraille)
 • Mindre-enn-tegn (i EuroBraille): ⠰ (56)
 • Større-enn-tegn (i EuroBraille): ⠘ (45)
 • Prosent % (i EuroBraille): ⠿ (123456)
 • Anførselstegn: » ⠈⠈ (4-4) (i EuroBraille 4)
 • Utropstegn ! (i EuroBraille): ⠐ (5)
 • Bindestrek ved linjeskift (i datapunkt): ⠈ (4)
 • Universalaksent: ⠈ (4) (brukes også for å angi «sær» bokstav, jf. euro, pund og dollar)
 • Strekpunkt: – ⠠⠤ (6-36)
Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.