Appendiks 4 Engelsk

Den største forskjellen mellom britisk og nordamerikansk punktskrift er at en i Storbritannia vanligvis ikke markerer stor bokstav, mens en i Nord-Amerika konsekvent gjennomfører storbokstavmarkering. De fleste tegnene er like i britisk og nordamerikansk punktskrift. Der det er forskjeller, og der data om bare den ene varianten er tilgjengelige, markeres britisk med (br.) og nordamerikansk med (am.).

 • Punktum: . ⠲ (256)
 • Tre punktumer (ellipse): … ⠄⠄⠄ (3-3-3)
 • Spørsmålstegn: ? ⠦ (236)
 • Rund parentes, venstre og høyre: () ⠶ (2356)
 • Hakeparentes: [] ⠠⠶ ⠶⠄ (6-2356 og 2356-3)
 • Klammeparentes, venstre og høyre: {} (br.) ⠨⠶ (46-2356)
 • Vinkelparentes, venstre og høyre (mindre-enn-tegn og større-enn-tegn): (br.) ⠸⠶ (456-2356)
 • Anførsel begynner: » ⠦ (236)
 • Anførsel slutt: » ⠴ (356)
 • Enkel anførsel: ⠠⠦ ⠴⠄ (6-236 og 356-3)
 • «Ditto», gjentakelsestegn som er anførselstegn i vanlig skrift: » ⠐⠂ (5-2)
 • Apostrof: ‘ ⠄ (3)
 • Stjerne: * ⠔⠔ (35-35) skilt med mellomrom fra bokstav, men ikke fra tegn
 • Et-tegn: & ⠈⠯ (4-12346) pkt. 4 foran forkortingen for «and»
 • Avsnittstegn (paragraph sign): ¶ ⠏⠜ (1234-345) forkorting for «par»
 • Paragraftegn (section sign): § ⠎⠄ (234-3)
 • Firkanttegn: # (br.) ⠈⠶ (4-3456); (am.) ⠸⠹ (456-1456)
 • Lang bindestrek, tankestrek (dash): – ⠤⠤ (36-36) uten mellomrom foran og etter
 • Dobbel tankestrek (double dash): — ⠤⠤⠤⠤ (36-36-36-36)
 • Skråstrek: / ⠸⠌ (456-34)
 • Bokstavtegn: ⠰ (56) foran
 • Én stor latinsk bokstav: ⠠ (6) foran
 • Ett ord med bare store bokstaver: ⠠⠠ (6-6) foran ordet (også to ord, fordi denne notasjonen tar mindre plass enn notasjonen for flere ord)
 • Flere ord med bare store bokstaver: (br.) ⠠⠠⠠ (6-6-6) foran og ⠠⠄ (6-3) etter (avslutningstegnet settes foran mellomrom, bindestrek eller skråstrek, men etter setningstegn)
 • Orddel med flere store bokstaver: ⠠⠠ (6-6) foran, ⠠⠄ (6-3) etter hvis passasjen med store bokstaver slutter inne i ordet
 • Liten ikke-latinsk bokstav: ⠂ (2) foran
 • Stor ikke-latinsk bokstav: ⠂⠠ (2-6) foran
 • Inntil tre ord med ikke-latinske bokstaver: (br.) ⠰ (56) foran hvert ord
 • Flere enn tre ord med ikke-latinske bokstaver: (br.) ⠰⠰ (56-56) foran og ⠰⠄ (56–3) etter (avslutningstegnet settes foran mellomrom, bindestrek eller skråstrek, men etter setningstegn)
 • Romertall med store bokstaver: ⠰⠠ (56-6) foran én bokstav, ⠠⠠ (6-6) foran flere bokstaver
 • Romertall med små bokstaver: ⠰ (56) foran (brukes også til romertall med store bokstaver i tekster der stor bokstav ellers ikke markeres)
 • Talltegnets rekkevidde: (am.) talltegnets rekkevidde brytes ikke av komma, kolon, bindestrek, brøkstrek, desimalpunktum eller skråstrek
 • Utheving av inntil tre ord: ⠨ (46) foran hvert ord
 • Utheving av mer enn tre ord: (br.) ⠨⠨ (46-46) foran og ⠨⠄ (46-3) etter (avslutningstegnet settes foran mellomrom, bindestrek eller skråstrek, men etter setningstegn); (am.) ⠨⠨46-46) foran første ord og ⠨ (46) foran siste
 • Utheving av orddel: (br.) ⠨⠂ (46-2) foran og ⠨⠄ (46-3) etter; (am.) ⠨ (46) foran og ⠠⠄ (6-3) etter
 • Avslutning av avvikende skrifttype (termination sign): (am.) ⠠⠄ (6-3) settes for å markere slutt på store bokstaver, utheving o.a. inne i ord
 • Desimalpunktum (og annen klassifikasjonsinndeling): . (br.) ⠂ (2); desimalpunktum: (am.) ⠨ (46)
 • Tusenskille: , (br.) ⠄ (3) selv om det er komma i vanlig skrift
 • Skille mellom siffergrupper: (br.) nytt talltegn ⠼ (3456) uten mellomrom
 • Matematiske tegn har «bokstavtegnet» ⠰ (56) foran
 • Multiplikasjonstegn: · ⠰⠦ (56-236)
 • Divisjonstegn: : ⠰⠲ (56-256)
 • Brøker: (br.) Brøker der både teller og nevner er naturlige tall, noteres med telleren som grunntall og nevneren nedsenket uten nytt talltegn; (am.) der vanlig skrift har teller og nevner på ulike nivåer, enten loddrett eller diagonalt, brukes brøkstrek, \ (34), der vanlig skrift har skråstrek, brukes skråstrek, ⠸⠌ (456-34). Er nevneren et tall, trengs ikke nytt talltegn (se ovenfor om talltegnets rekkevidde), begynner den med bokstav, settes bokstavtegn, ⠰ (56)
 • Prosent: % (br.) ⠒⠏ (25-1234) med mellomrom foran; (am.) ⠈⠒⠏ (4-25-1234)
 • Promille: ‰ (br.) ⠈⠒ (25-1456) med mellomrom foran
 • Potenstegn: (br.) ⠬ (346). Er eksponenten et heltall, settes den nedsenket uten talltegn, gjelder også for nedre indeks
 • Gradtegn: ° (br.) ⠴ (356) bare etter tall, og uten mellomrom foran; (am.) dg (145-1245) uten mellomrom, men med bokstavtegn foran Minutt, fot: ‘ (br.) ⠈⠜ (4-35)
 • Bueminutt: (am.) ⠍⠔ (134-35) uten mellomrom, men med bokstavtegn foran
 • Fot: ‘ (am.) ⠋⠞ (124-2345) uten mellomrom, men med bokstavtegn foran
 • Sekund, tomme: » (br.) ⠈⠔⠔ (4-35-35)
 • Buesekund: (am.) ⠎⠑⠉ (234-15-14) uten mellomrom, men med bokstavtegn foran
 • Tomme: » (am.) ⠈⠔ (4-35)
 • Grafisk tegn (print symbol indicator): ⠈ (4)
 • Euro: € ⠈⠑ (4-15)
 • Pund: £ ⠇ (123) med mellomrom foran og talltegn eller bokstavtegn etter, ellers ⠈⠇ (4-123)
 • Dollar: $ (256) med mellomrom foran og talltegn eller bokstavtegn etter, ellers ⠈/ (4-256)
 • Datapunkt: (br.) ⠠⠬ (6-346) foran og etter tekst i britisk datapunkt, som skiller seg både fra EuroBraille og fra nordamerikansk datapunkt; (am.) (kanskje ikke generelt:)⠸⠬ (456-346) foran og ⠸⠱ (456-156) etter
 • Krøllalfa: @ (br.) i litterær punktskrift ⠈⠮ (4-2346), i datapunkt ⠮ (2346); (am.) ⠈⠁ (4-1) Omvendt skråstrek: \ (br.) ⠐⠌ (5-34)
 • Understrek (edb): _ (br.) ⠬ (346)
 • Tilde: ~ (br.) ⠐⠘ (5-45)
 • Loddrett strek: | (br.) ⠐⠇ (5-123)
 • Dollar (edb): $ (br.) ⠸ (456)
 • Mindre-enn-tegn (edb): (br.) ⠦ (236)
 • Større-enn-tegn (edb): > (br.) ⠴ (356)
 • Prosent (edb): % (br.) ⠨ (46)
 • Anførselstegn (edb): » (br.) ⠈ (4)
 • Utropstegn (edb): ! (br.) ⠼ (3456)
 • Firkanttegn (edb): # (br.) ⠐⠰ (5-56)
 • Bindestrek ved linjeskift (edb): (br.) ⠐ (5)
 • Copyright: © ⠘⠉ (45-14)
 • Registrert varemerke: ® ⠘⠗ (45-1235)
 • Varemerke: ™ ⠘⠞ (45-2345)
 • Fonetisk transkripsjon: [ ] (br.) ⠘⠶ (45-2356) foran og etter
 • Fonemisk transkripsjon: / / (br.) ⠈⠶ (4-2356) foran og etter
 • Kulepunkt: • (br.) ⠈⠲ (456-256)
Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.