8-Punkt

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 – sist endret 19.10.2007

 

8-punkt vist i tabell

 

Des… Hex… Beskrivelse Tegnet Punktkode
0 0000 Kontrolltegn 4578
1 0001 Kontrolltegn 178
2 0002 Kontrolltegn 1278
3 0003 Kontrolltegn 1478
4 0004 Kontrolltegn 14578
5 0005 Kontrolltegn 1578
6 0006 Kontrolltegn 12478
7 0007 Kontrolltegn 124578
8 0008 Kontrolltegn 12578
9 0009 Kontrolltegn 2478
10 000A Kontrolltegn 24578
11 000B Kontrolltegn 1378
12 000C Kontrolltegn 12378
13 000D Kontrolltegn 13478
14 000E Kontrolltegn 134578
15 000F Kontrolltegn 13578
16 0010 Kontrolltegn 123478
17 0011 Kontrolltegn 1234578
18 0012 Kontrolltegn 123578
19 0013 Kontrolltegn 23478
20 0014 Kontrolltegn 234578
21 0015 Kontrolltegn 13678
22 0016 Kontrolltegn 123678
23 0017 Kontrolltegn 245678
24 0018 Kontrolltegn 134678
25 0019 Kontrolltegn 1345678
26 001A Kontrolltegn 135678
27 001B Kontrolltegn 12348
28 001C Kontrolltegn 123458
29 001D Kontrolltegn 1368
30 001E Kontrolltegn 24568
31 001F Kontrolltegn 13568
32 0020 Mellomrom
33 0021 Utropstegn ! 235
34 0022 Anførselstegn (to loddrette streker) " 256
35 0023 Nummertegn (talltegn) # 3456
36 0024 Dollar-tegn $ 25678
37 0025 Prosent-tegn % 462
38 0026 Ampersand (et -tegn) & 578
39 0027 Apostrof ' 5
40 0028 Venstre parentes (parentes begynner) ( 236
41 0029 Høyre parentes (parentes slutt) ) 356
42 002A Stjerne (asterisk) * 35
43 002B Pluss -tegn + 2357
44 002C Komma , 2
45 002D Bindestrek/minus-tegn 36
46 002E Punktum . 3
47 002F Skråstrek / 57
48 0030 Tallet null 0 2458
49 0031 Tallet en 1 18
50 0032 Tallet to 2 128
51 0033 Tallet tre 3 148
52 0034 Tallet fire 4 1458
53 0035 Tallet fem 5 158
54 0036 Tallet seks 6 1248
55 0037 Tallet syv 7 12458
56 0038 Tallet åtte 8 1258
57 0039 Tallet ni 9 248
58 003A Kolon : 25
59 003B Semikolon ; 23
60 003C Mindre-enn-tegn < 358
61 003D Likhetstegn = 2356
62 003E Større-enn-tegn > 267
63 003F Spørsmålstegn ? 26
64 0040 Krøll-alfa @ 4
65 0041 Stor latinsk bokstav A A 17
66 0042 Stor latinsk bokstav B B 127
67 0043 Stor latinsk bokstav C C 147
68 0044 Stor latinsk bokstav D D 1457
69 0045 Stor latinsk bokstav E E 157
70 0046 Stor latinsk bokstav F F 1247
71 0047 Stor latinsk bokstav G G 12457
72 0048 Stor latinsk bokstav H H 1257
73 0049 Stor latinsk bokstav I I 247
74 004A Stor latinsk bokstav J J 2457
75 004B Stor latinsk bokstav K K 137
76 004C Stor latinsk bokstav L L 1237
77 004D Stor latinsk bokstav M M 1347
78 004E Stor latinsk bokstav N N 13457
79 004F Stor latinsk bokstav O O 1357
80 0050 Stor latinsk bokstav P P 12347
81 0051 Stor latinsk bokstav Q Q 123457
82 0052 Stor latinsk bokstav R R 12357
83 0053 Stor latinsk bokstav S S 2347 3
84 0054 Stor latinsk bokstav T T 23457
85 0055 Stor latinsk bokstav U U 1367
86 0056 Stor latinsk bokstav V V 12367
87 0057 Stor latinsk bokstav W W 24567
88 0058 Stor latinsk bokstav X X 13467
89 0059 Stor latinsk bokstav Y Y 134567
90 005A Stor latinsk bokstav Z Z 13567
91 005B Venstre hakeparentes [ 23678
92 005C Omvendt skråstrek (backslash) \ 28
93 005D Høyre hakeparentes ] 35678
94 005E Cirkumfleks (møne/hatt) ^ 58
95 005F Understrek _ 456
96 0060 Gravis-tegn ` 45
97 0061 Liten latinsk bokstav a a 1
98 0062 Liten latinsk bokstav b b 12
99 0063 Liten latinsk bokstav c c 14
100 0064 Liten latinsk bokstav d d 145
101 0065 Liten latinsk bokstav e e 15
102 0066 Liten latinsk bokstav f f 124
103 0067 Liten latinsk bokstav g g 1245
104 0068 Liten latinsk bokstav h h 125
105 0069 Liten latinsk bokstav i i 24
106 006A Liten latinsk bokstav j j 245
107 006B Liten latinsk bokstav k k 13
108 006C Liten latinsk bokstav l l 123
109 006D Liten latinsk bokstav m m 134
110 006E Liten latinsk bokstav n n 1345
111 006F Liten latinsk bokstav o o 135
112 0070 Liten latinsk bokstav p p 1234
113 0071 Liten latinsk bokstav q q 12345
114 0072 Liten latinsk bokstav r r 1235
115 0073 Liten latinsk bokstav s s 234
116 0074 Liten latinsk bokstav t t 2345
117 0075 Liten latinsk bokstav u u 136
118 0076 Liten latinsk bokstav v v 1236
119 0077 Liten latinsk bokstav w w 2456
120 0078 Liten latinsk bokstav x x 1346
121 0079 Liten latinsk bokstav y y 13456
122 007A Liten latinsk bokstav z z 1356
123 007B Venstre klammeparentes { 238
124 007C Stolpe | 56
125 007D Høyre klammeparentes } 567
126 007E Tilde ~ 38
127 007F Kontrolltegn 3578
128 0080 Euro -tegn 2678
129 0081 Kontrolltegn 13458
130 0082 Enkelt nedre anførselstegn (9) 67
131 0083 Liten latinsk bokstav f med krok ƒ 45678
132 0084 Dobbelt nedre anførselstegn (99) 3567
133 0085 Horisontal ellipse (tre prikker) 37
134 0086 Dagger 47
135 0087 Dobbel dagger 457
136 0088 Liten cirkumfleks (over bokstav) ˆ 468
137 0089 Promille-tegn 4568
138 008A Stor latinsk bokstav S med caron Š 15678
139 008B Enkelt anførselstegn med vinkelen mot venstre 378
140 008C Stor latinsk bokstav OE Π12345678
141 008D Kontrolltegn 478
142 008E Stor latinsk bokstav Z med caron Ž 234678
143 008F Kontrolltegn 2367
144 0090 Kontrolltegn 2368
145 0091 Enkelt øvre anførselstegn (6) 367
146 0092 Enkelt øvre anførselstegn (9) 368
147 0093 Dobbelt øvre anførselstegn (66) 23567
148 0094 Dobbelt øvre anførselstegn (99) 23568
149 0095 Kulepunkt 3678
150 0096 En dash (n-tankestrek) 68
151 0097 Em dash (m-tankestrek) 568
152 0098 Liten tilde (over bokstav) ˜ 2568
153 0099 Trademark-tegn (varemerke) 23458
154 009A Liten latinsk bokstav s med caron š 1568
155 009B Enkelt anførselstegn med vinkelen mot høyre 678
156 009C Liten latinsk bokstav oe œ 1234568
157 009D Kontrolltegn 235678
158 009E Liten latinsk bokstav z med caron ž 23468
159 009F Stor latinsk bokstav Y med trema Ÿ 125678
160 00A0 Hardt mellomrom
161 00A1 Omvendt utropstegn ¡ 2358
162 00A2 Cent-tegn ¢ 2578
163 00A3 Pund-tegn £ 1238
164 00A4 Valuta-tegn ¤ 12368
165 00A5 Yen-tegn ¥ 134568
166 00A6 Brutt vertikal strek ¦ 4567
167 00A7 Paragraftegn § 4678
168 00A8 Trema ¨ 258
169 00A9 Copyright -tegn © 138
170 00AA Ordenstallsindikator hunkjønn ª 278
171 00AB Dobbelt anførselstegn med vinkelen mot venstre « 2378
172 00AC Logisk «ikke» ¬ 357
173 00AD Mykt bindestrek 78
174 00AE Registrert varemerke ® 12358
175 00AF Macron (overstrek) ¯ 458 5
176 00B0 Grad-tegn ° 3568
177 00B1 Pluss-minus ± 23578
178 00B2 Eksponent 2 ² 237
179 00B3 Eksponent 3 ³ 257
180 00B4 Akutt-tegn ´ 6
181 00B5 Liten gresk bokstav my µ 1348
182 00B6 Avsnitts-tegn 467
183 00B7 Sentrert punkt · 7
184 00B8 Cedille ¸ 48
185 00B9 Eksponent 1 ¹ 27
186 00BA Ordenstallsindikator hankjønn º 1358
187 00BB Dobbelt anførselstegn med vinkelen mot høyre » 5678
188 00BC En firedel (1/4) ¼ 34568
189 00BD En halv (1/2) ½ 34567
190 00BE Tre firedeler (3/4) ¾ 345678
191 00BF Omvendt spørsmålstegn ¿ 268
192 00C0 Stor latinsk bokstav A med gravis À 1235678
193 00C1 Stor latinsk bokstav A med akutt Á 123567
194 00C2 Stor latinsk bokstav A med cirkumfleks  1678
195 00C3 Stor latinsk bokstav A med tilde à 12678
196 00C4 Stor latinsk bokstav A med trema Ä 34578
197 00C5 Stor latinsk bokstav A med ring over (stor norsk Å) Å 167
198 00C6 Stor latinsk bokstav AE (stor norsk Æ) Æ 3457
199 00C7 Stor latinsk bokstav C med cedille Ç 1234678
200 00C8 Stor latinsk bokstav E med gravis È 23467
201 00C9 Stor latinsk bokstav E med akutt É 1234567
202 00CA Stor latinsk bokstav E med cirkumfleks Ê 1267
203 00CB Stor latinsk bokstav E med trema Ë 12467
204 00CC Stor latinsk bokstav I med gravis Ì 3478
205 00CD Stor latinsk bokstav I med akutt Í 347
206 00CE Stor latinsk bokstav I med cirkumfleks Î 1467
207 00CF Stor latinsk bokstav I med trema Ï 124567
208 00D0 Stor latinsk bokstav ETH Ð 145678
209 00D1 Stor latinsk bokstav N med tilde Ñ 1245678
210 00D2 Stor latinsk bokstav O med gravis Ò 34678
211 00D3 Stor latinsk bokstav O med akutt Ó 3467
212 00D4 Stor latinsk bokstav O med cirkumfleks Ô 14567
213 00D5 Stor latinsk bokstav O med tilde Õ 14678
214 00D6 Stor latinsk bokstav O med trema Ö 24678
215 00D7 Multiplikasjonstegn × 13468
216 00D8 Stor latinsk bokstav O med strek gjennom (stor norsk Ø) Ø 2467
217 00D9 Stor latinsk bokstav U med gravis Ù 2345678
218 00DA Stor latinsk bokstav U med akutt Ú 234567
219 00DB Stor latinsk bokstav U med cirkumfleks Û 1567
220 00DC STOR latinsk bokstav U med trema Ü 12567
221 00DD Stor latinsk bokstav Y med akutt Ý 123467 6
222 00DE Stor latinsk bokstav THORN Þ 124678
223 00DF Liten latinsk bokstav «skarp s» (tysk ss) ß 2348
224 00E0 Liten latinsk bokstav a med gravis à 123568
225 00E1 Liten latinsk bokstav a med akutt á 12356
226 00E2 Liten latinsk bokstav a med cirkumfleks â 168
227 00E3 Liten latinsk bokstav a med tilde ã 1268
228 00E4 Liten latinsk bokstav a med trema ä 3458
229 00E5 Liten latinsk bokstav a med ring over (liten norsk å) å 16
230 00E6 Liten latinsk bokstav ae (liten norsk æ) æ 345
231 00E7 Liten latinsk bokstav c med cedille ç 123468
232 00E8 Liten latinsk bokstav e med gravis è 2346
233 00E9 Liten latinsk bokstav e med akutt é 123456
234 00EA Liten latinsk bokstav e med cirkumfleks ê 126
235 00EB Liten latinsk bokstav e med trema ë 1246
236 00EC Liten latinsk bokstav i med gravis ì 348
237 00ED Liten latinsk bokstav i med akutt í 34
238 00EE Liten latinsk bokstav i med cirkumfleks î 146
239 00EF Liten latinsk bokstav i med trema ï 12456
240 00F0 Liten latinsk bokstav eth ð 14568
241 00F1 Liten latinsk bokstav n med tilde ñ 124568
242 00F2 Liten latinsk bokstav o med gravis ò 3468
243 00F3 Liten latinsk bokstav o med akutt ó 346
244 00F4 Liten latinsk bokstav o med cirkumfleks ô 1456
245 00F5 Liten latinsk bokstav o med tilde õ 1468
246 00F6 Liten latinsk bokstav o med trema ö 2468
247 00F7 Divisjonstegn ÷ 2567
248 00F8 Liten latinsk bokstav o med strek gjennom (liten norsk ø) ø 246
249 00F9 Liten latinsk bokstav u med gravis ù 234568
250 00FA Liten latinsk bokstav u med akutt ú 23456
251 00FB Liten latinsk bokstav u med cirkumfleks û 156
252 00FC Liten latinsk bokstav u med trema ü 1256
253 00FD Liten latinsk bokstav y med akutt ý 12346
254 00FE Liten latinsk bokstav thorn þ 12468
255 00FF Liten latinsk bokstav y med trema ÿ 12568

 

8-punkt vist i linjer

0 0000 4578
1 0001 178
2 0002 1278
3 0003 1478
4 0004 14578
5 0005 1578
6 0006 12478
7 0007 124578
8 0008 12578
9 0009 2478
10 000A 24578
11 000B 1378
12 000C 12378
13 000D 13478
14 000E 134578
15 000F 13578
16 0010 123478
17 0011 1234578
18 0012 123578
19 0013 23478
20 0014 234578
21 0015 13678
22 0016 123678
23 0017 245678
24 0018 134678
25 0019 1345678
26 001A 135678
27 001B 12348
28 001C 123458
29 001D 1368
30 001E 24568
31 001F 13568
32 0020 Mellomrom
33 0021 Utropstegn ! 235
34 0022 Anførselstegn (to loddrette streker) " 256
35 0023 Nummertegn (talltegn) # 3456
36 0024 Dollar-tegn $ 25678
37 0025 Prosent-tegn % 46 2
38 0026 Ampersand (et -tegn) & 578
39 0027 Apostrof ' 5
40 0028 Venstre parentes (parentes begynner) ( 236
41 0029 Høyre parentes (parentes slutt) ) 356
42 002A Stjerne (asterisk) * 35
43 002B Pluss -tegn + 2357
44 002C Komma , 2
45 002D Bindestrek/minus -tegn – 36
46 002E Punktum . 3
47 002F Skråstrek / 57
48 0030 Tallet null 0 2458
49 0031 Tallet en 1 18
50 0032 Tallet to 2 128
51 0033 Tallet tre 3 148
52 0034 Tallet fire 4 1458
53 0035 Tallet fem 5 158
54 0036 Tallet seks 6 1248
55 0037 Tallet syv 7 12458
56 0038 Tallet åtte 8 1258
57 0039 Tallet ni 9 248
58 003A Kolon : 25
59 003B Semikolon ; 23
60 003C Mindre -enn -tegn < 358
61 003D Likhetstegn = 235 6
62 003E Større -enn -tegn > 267
63 003F Spørsmålstegn ? 26
64 0040 Krøll -alfa @ 4
65 0041 Stor latinsk bokstav A A 17
66 0042 Stor latinsk bokstav B B 127
67 0043 Stor latinsk bokstav C C 147
68 0044 Stor latinsk bokstav D D 1457
69 0045 Stor latinsk bokstav E E 157
70 0046 Stor latinsk bokstav F F 1247
71 0047 Stor latinsk bokstav G G 12457
72 0048 Stor latinsk bokstav H H 1257
73 0049 Stor latinsk bokstav I I 247
74 004A Stor latinsk bokstav J J 2457
75 004B Stor latinsk bokstav K K 137
76 004C Stor latinsk bokstav L L 1237
77 004D Stor latinsk bokstav M M 1347
78 004E Stor latinsk bokstav N N 13457
79 004F Stor latinsk bokstav O O 1357
80 0050 Stor latinsk bokstav P P 12347
81 0051 Stor latinsk bokstav Q Q 123457
82 0052 Stor latinsk bokstav R R 12357
83 0053 Stor latinsk bokstav S S 2347 3
84 0054 Stor latinsk bokstav T T 23457
85 0055 Stor latinsk bokstav U U 1367
86 0056 Stor latinsk bokstav V V 12367
87 0057 Stor latinsk bokstav W W 24567
88 0058 Stor latinsk bokstav X X 13467
89 0059 Stor latinsk bokstav Y Y 134567
90 005A Stor latinsk bokstav Z Z 13567
91 005B Venstre hakeparentes [ 23678
92 005C Omvendt skråstrek (backslash) \ 28
93 005D Høyre hakeparentes ] 35678
94 005E Cirkumfleks (møne/hatt) ^ 58
95 005F Understrek _ 456
96 0060 Gravis -tegn ` 45
97 0061 Liten latinsk bokstav a a 1
98 0062 Liten latinsk bokstav b b 12
99 0063 Liten latinsk bokstav c c 14
100 0064 Liten latinsk bokstav d d 145
101 0065 Liten latinsk bokstav e e 15
102 0066 Liten latinsk bokstav f f 124
103 0067 Liten latinsk bokstav g g 1245
104 0068 Liten latinsk bokstav h h 125
105 0069 Liten latinsk bokstav i i 24
106 006A Liten latinsk bokstav j j 245
107 006B Liten latinsk bokstav k k 13
108 006C Liten latinsk bokstav l l 123
109 006 D Liten latinsk bokstav m m 134
110 006E Liten latinsk bokstav n n 1345
111 006F Liten latinsk bokstav o o 135
112 0070 Liten latinsk bokstav p p 1234
113 0071 Liten latinsk bokstav q q 12345
114 0072 Liten latinsk bokstav r r 1235
115 0073 Liten latinsk bokstav s s 234
116 0074 Liten latinsk bokstav t t 2345
117 0075 Liten latinsk bokstav u u 136
118 0076 Liten latinsk bokstav v v 1236
119 0077 Liten latinsk bokstav w w 2456
120 0078 Liten latinsk bokstav x x 1346
121 0079 Liten latinsk bokstav y y 13456
122 007A Liten latinsk bokstav z z 1356
123 007B Venstre klammeparentes { 238
124 007C Stolpe | 56
125 007D Høyre klammeparentes } 567
126 007E Tilde ~ 38
127 007F 3578
128 0080 Euro -tegn € 2678
129 0081 13458 4
130 0082 Enkelt nedre anførselstegn (9) ‚ 67
131 0083 Liten latinsk bokstav f med krok ƒ 45678
132 0084 Dobbelt nedre anførselstegn (99) „ 3567
133 0085 Horisontal ellipse (tre prikker) … 37
134 0086 Dagger † 47
135 0087 Dobbel dagger ‡ 457
136 0088 Liten cirkumfleks (over bokstav) ˆ 468
137 0089 Promille -tegn ‰ 4568
138 008A Stor latinsk bokstav S med caron Š 15678
139 008B Enkelt anførselstegn med vinkelen mot venstre ‹ 378
140 008C Stor latinsk bokstav OE Π12345678
141 008D 478
142 008E Stor latinsk bokstav Z med caron Ž 234678
143 008F 2367
144 0090 2368
145 0091 Enkelt øvre anførselstegn (6) ‘ 367
146 0092 Enkelt øvre anførselstegn (9) ’ 368
147 0093 Dobbelt øvre anførselstegn (66) “ 23567
148 0094 Dobbelt øvre anførselstegn (99) ” 23568
149 0095 Kulepunkt • 3678
150 0096 En dash (n -tankestrek) – 68
151 0097 Em dash (m -tankestrek) — 568
152 0098 Liten tilde (over bokstav) ˜ 2568
153 0099 Trademark -tegn (varemerke) ™ 23458
154 009A Liten latinsk bokstav s med caron š 1568
155 009B Enkelt anførselstegn med vinkelen mot høyre › 678
156 009C Liten latinsk bokstav oe œ 1234568
157 009D 235678
158 009E Liten latinsk bokstav z med caron ž 23468
159 009F Stor latinsk bokstav Y med trema Ÿ 125678
160 00A0 Hardt mellomrom 8
161 00A1 Omvendt utropstegn ¡ 2358
162 00A2 Cent -tegn ¢ 2578
163 00A3 Pund -tegn £ 1238
164 00A4 Valuta -tegn ¤ 12368
165 00A5 Yen -tegn ¥ 134568
166 00A6 Brutt vertikal strek ¦ 4567
167 00A7 Paragraftegn § 4678
168 00A8 Trema ¨ 258
169 00A 9 Copyright -tegn © 138
170 00AA Ordenstallsindikator hunkjønn ª 278
171 00AB Dobbelt anførselstegn med vinkelen mot venstre « 2378
172 00AC Logisk «ikke» ¬ 357
173 00AD Mykt bindestrek – 78
174 00AE Registrert varemerke ® 12358
175 00AF Macron (overstrek) ¯ 458 5
176 00B0 Grad-tegn ° 3568
177 00B1 Pluss-minus ± 23578
178 00B2 Eksponent 2 ² 237
179 00B3 Eksponent 3 ³ 257
180 00B4 Akutt-tegn ´ 6
181 00B5 Liten gresk bokstav my µ 1348
182 00B6 Avsnitts-tegn ¶ 467
183 00B7 Sentrert punkt · 7
184 00B8 Cedille ¸ 48
185 00B9 Eksponent 1 ¹ 27
186 00BA Ordenstallsindikator hankjønn º 1358
187 00BB Dobbelt anførselstegn med vinkelen mot høyre » 5678
188 00BC En firedel (1/4) ¼ 34568
189 00BD En halv (1/2) ½ 34567
190 00BE Tre firedeler (3/4) ¾ 345678
191 00BF Omvendt spørsmålstegn ¿ 268
192 00C0 Stor latinsk bokstav A med gravis À 1235678
193 00C1 Stor latinsk bokstav A med akutt Á 123567
194 00C2 Stor latinsk bokstav A med cirkumfleks  1678
195 00C3 Stor latinsk bokstav A med tilde à 12678
196 00C4 Stor latinsk bokstav A med trema Ä 34578
197 00C5 Stor latinsk bokstav A med ring over (stor norsk Å) Å 167
198 00C6 Stor latinsk bokstav AE (stor norsk Æ) Æ 3457
199 00C7 Stor latinsk bokstav C med cedille Ç 1234678
200 00C8 Stor latinsk bokstav E med gravis È 23467
201 00C9 Stor latinsk bokstav E med akutt É 1234567
202 00CA Stor latinsk bokstav E med cirkumfleks Ê 1267
203 00CB Stor latinsk bokstav E med trema Ë 12467
204 00CC Stor latinsk bokstav I med gravis Ì 3478
205 00CD Stor latinsk bokstav I med akutt Í 347
206 00CE Stor latinsk bokstav I med cirkumfleks Î 1467
207 00CF Stor latinsk bokstav I med trema Ï 124567
208 00D0 Stor latinsk bokstav ETH Ð 145678
209 00D1 Stor latinsk bokstav N med tilde Ñ 1245678
210 00D2 Stor latinsk bokstav O med gravis Ò 34678
211 00D3 Stor latinsk bokstav O med akutt Ó 3467
212 00D4 Stor latinsk bokstav O med cirkumfleks Ô 14567
213 00D5 Stor latinsk bokstav O med tilde Õ 14678
214 00D6 Stor latinsk bokstav O med trema Ö 24678
215 00D7 Multiplikasjonstegn × 13468
216 00D8 Stor latinsk bokstav O med strek gjennom (stor norsk Ø) Ø 2467
217 00D9 Stor latinsk bokstav U med gravis Ù 2345678
218 00DA Stor latinsk bokstav U med akutt Ú 234567
219 00DB Stor latinsk bokstav U med cirkumfleks Û 1567
220 00DC STOR latinsk bokstav U med trema Ü 12567
221 00DD Stor latinsk bokstav Y med akutt Ý 123467 6
222 00DE Stor latinsk bokstav THORN Þ 124678
223 00DF Liten latinsk bokstav «skarp s» (tysk ss) ß 2348
224 00E0 Liten latinsk bokstav a med gravis à 123568
225 00E1 Liten latinsk bokstav a med akutt á 12356
226 00E2 Liten latinsk bokstav a med cirkumfleks â 168
227 00E3 Liten latinsk bokstav a med tilde ã 1268
228 00E4 Liten latinsk bokstav a med trema ä 3458
229 00E5 Liten latinsk bokstav a med ring over (liten norsk å) å 16
230 00E6 Liten latinsk bokstav ae (liten norsk æ) æ 345
231 00E7 Liten latinsk bokstav c med cedille ç 123468
232 00E8 Liten latinsk bokstav e med gravis è 2346
233 00E9 Liten latinsk bokstav e med akutt é 123456
234 00EA Liten latinsk bokstav e med cirkumfleks ê 126
235 00EB Liten latinsk bokstav e med trema ë 1246
236 00EC Liten latinsk bokstav i med gravis ì 348
237 00ED Liten latinsk bokstav i med akutt í 34
238 00EE Liten latinsk bokstav i med cirkumfleks î 146
239 00EF Liten latinsk bokstav i med trema ï 12456
240 00F0 Liten latinsk bokstav eth ð 14568
241 00F1 Liten latinsk bokstav n med tilde ñ 124568
242 00F2 Liten latinsk bokstav o med gravis ò 3468
243 00F3 Liten latinsk bokstav o med akutt ó 346
244 00F4 Liten latinsk bokstav o med cirkumfleks ô 1456
245 00F5 Liten latinsk bokstav o med tilde õ 1468
246 00F6 Liten latinsk bokstav o med trema ö 2468
247 00F7 Divisjonstegn ÷ 2567
248 00F8 Liten latinsk bokstav o med strek gjennom (liten norsk ø) ø 246
249 00F9 Liten latinsk bokstav u med gravis ù 234568
250 00FA Liten latinsk bokstav u med akutt ú 23456
251 00FB Liten latinsk bokstav u med cirkumfleks û 156
252 00FC Liten latinsk bokstav u med trema ü 1256
253 00FD Liten latinsk bokstav y med akutt ý 12346
254 00FE Liten latinsk bokstav thorn þ 12468
255 00FF Liten latinsk bokstav y med trema ÿ 12568

09.01.08

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.