Referat nr. 6, 2018

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli
0204 OSLO
Tlf. 22 06 88 71
Mobil 922 92 837
Faks 22 06 88 88
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

REFERAT 06/18

MØTE 05.10.18

Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid
13.00-14.00

Til stede
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik

Sekretær Liv Kristin Saur

Forfall Lars Bjørndal, Arne Kyrkjebø, Pilar
Menéndez-Pérez og Hans Anton Ålien

 

Sak 44/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 44/18 Godkjenning og innkalling av sakliste
Sak 45/18 Referat 05/18
Sak 46/18 Økonomi – regnskapsrapport per august og september
Sak 47/18 Nordisk møte 2018
Sak 48/18 Punktskriftseminar i Bergen i regi av NBFs trykkeri

 

Sak 45/18 Referat 05/18

Referat 05/18 forelå ikke til møtet.

 

Sak 46/18 Økonomi – regnskapsrapporter per august og september

Regnskapsrapport for august og september var utsendt i forkant av møtet. Rapportene ble tatt til orientering.

 

Sak 47/18 Nordisk møte 2018

Nordisk møte 2018 avholdes i Oslo på Scandic hotell, Solli.

Møtet starter med lunsj og avslutter med lunsj på hotellet.

Per 05.10. er det ca 27/28 deltakere. OUP betaler for 26 av deltakerne – 2 halvdagspakker per person, til en pris av kr 690,-. Inkl. i de 26 er lese/sekretærhjelp fra statped. NLB betaler for 2 personer i tillegg.

Middag torsdag kveld: Per 05.10. er ikke restaurant helt avklart, men vil bli bestemt i løpet av helgen.

Det er deltakere fra Danmark, Finland og Sverige, til sammen 15.

Program:

Det er kommet innlegg fra både Danmark og Sverige.

Torsdag, Tidlig innsats

Astrid Kristin Vik har hovedansvaret for denne bolken. Hun vil innlede om temaet «tidlig innsats».

Det holdes innledninger av Astrid Kristin Vik, Statped, Kari Rudjord, NLB, Bjørn Nyqvist, SPSM, Katharina Hägg, SPSM, John D Heilbrunn,
Annie Skov-Nielsen, begge fra Danmark.

Torsdag vil det også bli rapporter fra de enkelte lands arbeid.

Fredag, Braille Music

Fra England innleder Sara M. Wilkins om Daisy Music Braille project. Fra Norge innleder Pilar Menéndez-Pérez og Nina Tveter. Fra Sverige
innleder Sara Backström Lundeberg.

Lars Bjørndal lager en oppsummering av temaene som blir behandlet på nordisk møte.

 

Sak 48/18 Punktskriftseminar i Bergen i regi av NBFs trykkeri

Norges Blindeforbunds trykkeri inviterer til punktskriftseminar 6. desember 2018.

Seminaret er ment for punktskriftmiljøet i Norge.

OUPs leder, Oddvar Øyan, vil holde innledning om «papirbasert punktskrift kontra digitale plattformer». OUP bekoster Oddvar Øyans
reise til Bergen.

Hvorvidt OUP kan bekoste flere deltakere til Bergen, er uklart, da en ikke vet hvordan økonomien er etter arrangementet av Nordisk møte.

Utvalgssekretæren har meldt sin interesse.

Referatet ble godkjent på OUPs møte 30.11.2018.

Liv Kristin Saur

Referent

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.