Referat nr. 5, 2017

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli
0204 OSLO
Tlf. 22 06 88 71
Mobil 928 04 617
Faks 22 06 88 88
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

 

REFERAT 05/17

 

MØTE 04.10.17

Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid
19.15-20.00

Til stede
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Sekretær Liv Kristin Saur

Forfall Astrid Kristin Vik, Olav Vik og Arne Kyrkjebø

 

Sak 38/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallingen og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 38/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 39/17 Referat 04/17
Sak 40/17 Prosjektsamlinga 20.10.17
Sak 41/17 Nordisk møte 26.-27.10.17
Sak 42/17 Siste ordinære møte i OUP, 30.11.17 Jf. sak 33/17

 

Sak 39/17 Referat 04/17

Referat 04/17 for møte 31.08.17 ble godkjent ved omsending 03.10.2017.

 

Sak 40/17 Prosjektsamlinga 20.10.2017

a) Deltakere i prosjektsamlinga

14-15 personer har sagt de vil delta på prosjektsamlinga, som finner sted på Scandic Holberg, Holbergs plass. Tidspunkt: kl 10.00-17.00.

b) Agenda for prosjektsamlinga

OUP ba Nina Tveter sette opp en agenda for prosjektsamlinga, siden hun har jobbet med materialet i år, og vet best hvilke punkter som må drøftes.

 

Sak 41/17 Nordisk møte 26.-27.10.2017

7 personer deltar på nordisk møte i København. I tillegg deltar 1 ledsager fra NLB, Kari Rudjord.

Oddvar Øyan og Lars Bjørndal holder innlegg under nordisk møte, og Oddvar Øyan rapporterer fra OUPs virksomhet.

 

Sak 42/17 Siste ordinære møte i OUP, 30.11.17 Jf. sak 33/17

På OUPs møte i august ble det ytret ønske om en studietur til Norges Blindeforbunds trykkeri ifm. OUPs site ordinære møte i november.

I etterkant av dette møtet har utvalgssekretær Liv Kristin Saur vært i kontakt med Espen Pedersen, leder av NBFs trykkeri.

OUPs møte 30.11.17 blir avholdt i NBFs trykkeris lokaler i Bergen. I tillegg til ordinære saker, blir det omvisning i NBFs trykkeri, samt et dialogmøte med representanter fra de ansatte ved trykkeriet.

Referatet ble godkjent på OUPs møte 25.01.2018.

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.