Forfatter: <span class="vcard">Lise Bakkan</span>

Velkommen til Nasjonalbiblioteket

21/08/2020

I henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern i forbindelse med covid-19 har Nasjonalbiblioteket høsten 2020 et begrenset antall publikummere per arrangement. Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, eller personer som er i karantene eller isolasjon, bes om å holde seg hjemme. Vi gleder oss til å ta imot dere. Publikum vil bli vist til plassene sine av Nasjonalbibliotekets vertskap, og vi anbefaler alle å komme i god tid før arrangementet starter.

Read more on Velkommen til Nasjonalbiblioteket…

Ny utvalgsperiode er påbegynt i OUP

11/06/2020

Den 1. mai 2020 ble den nye perioden på fire år for OUP påbegynt og noen endringer i sammensetningen av utvalget ble da gjort. Vi ønsker særlig å takke Olav Vik, Arne Kyrkjøebø og Mona Ulman for innsats i hhv. fire, fire og åtte år i utvalget. OUPs arbeid videreføres av Nina Tveter som nå har byttet plass med Oddvar Øyan og fungerer nå som utvalgets leder. Oddvar har overtatt Ninas plass som hennes personlige vara. Andre som vi er glade for at fortsetter i utvalget, er Astrid Kristin Vik som nestleder, Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem, Pilar M. Péres og Hans Anton Ålien.

Read more on Ny utvalgsperiode er påbegynt i OUP…