Dag: 4. april 2019

Nasjonal punktskriftkonferanse i Oslo

4/04/2019

Bli med på Nasjonal punktskriftkonferanse i Oslo i juni! I år står punktskriftleseren i sentrum med temaet: Hvordan motivere til mer bruk av punktskrift?

Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) inviterer i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) til konferanse om hvordan man kan motivere til mer bruk av punktskrift.

Read more on Nasjonal punktskriftkonferanse i Oslo…