Dag: 17. juni 2012

OUPs historie

17/06/2012

Bearbeidet versjon av et innlegg holdt på overlappingsmøtet mellom det gamle og det nye Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) 6. juni 2012

Når en skal gi en historisk framstilling, kan det være vanskelig å bestemme seg for hvor en skal begynne. Jeg velger å begynne i 1990, da Norges Blindeforbund (NBF) arrangerte en viktig punktskriftkonferanse. Før den tid hadde NBF, delvis i samarbeid med de statlige blindeskolene, styrt utviklingen av punktskrift i Norge. Det var ikke unaturlig, ettersom NBF var den fremste punktskriftprodusenten. NBFs trykkeri produserte de fleste publikasjonene som ble trykt i punktskrift, og det meste av den øvrige bokproduksjonen ble utført for NBFs biblioteker.

Read more on OUPs historie…